saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tràmits administratius dels estudiants de grau

CALENDARI DELS TERMINIS

CONSIDERACIONS GENERALS

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

           → DINS ELS 5 DIES NATURALS POSTERIORS A LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA           

           → ABANS DE L'INICI DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA           

           → A PARTIR DE L'INICI DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA I FINS AL 15 DE NOVEMBRE            

           → DES DEL 16 DE NOVEMBRE I FINS AL 15 DE FEBRER

          AJUSTAMENTS          

          AMPLIACIÓ D'ASSIGNATURES          

          CANVI DE GRUP          

          RENÚNCIA D'ASSIGNATURES          

          SUBSTITUCIÓ ENTRE ASSIGNATURES

         D'ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS A ESTUDIS DE GRAU
        
(per aquells alumnes que han obtingut plaça a través del procés de preinscripció)          

         D'ENSENYAMENTS SUPERIORS OFICIALS (CFGS)          

         CURSATS EN ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS NO OFICIALS (títols propis)          

         DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL I PROFESSIONAL ACREDITADA

          DES D'UNS ALTRES ESTUDIS DE GRAU O UNIVERSITAT A UNS ESTUDIS DE LA URV
         
(quan es pugui reconèixer un mínim de 30 crèdits)

          PER SOL·LICITAR EL CANVI DE CAMPUS O SEU I CONTINUAR AMB ELS MATEIXOS ESTUDIS 
         
(quan es pugui reconèixer un mínim de 30 crèdits)

          DES D'UNS ALTRES ESTUDIS O UNIVERSITAT A UNS ESTUDIS DE LA URV
         
(havent obtingut plaça pel procés de preinscripció)

          TRASLLAT D'EXPEDIENT
         
(d'uns estudis de la URV a un altre estudi/centre o a una altra universitat per continuar estudis)