saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tràmits administratius dels estudiants de grau

***Avís***

Les sol·licituds s'han de presentar utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV".

L'atenció es farà per correu electrònic, per telèfon, i presencialment, en aquest últim cas, però, haureu de demanar hora per concertar cita prèvia. Consulteu la disponibilitat a través de la web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre Campus.

CONSIDERACIONS GENERALS

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

ACREDITACIÓ AMB CARÀCTER OFICIAL DELS PROGRAMES DE LES ASSIGNATURES SUPERADES A LA URV I DELS PLANS D'ESTUDIS: TRASLLAT D’EXPEDIENT/RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

ACREDITACIÓ AMB CARÀCTER OFICIAL DELS PROGRAMES DE LES ASSIGNATURES SUPERADES A LA URV I DELS PLANS D'ESTUDIS: LEGALITZACIÓ DELS PROGRAMES

 ADAPTACIÓ ENTRE UN PLA D'ESTUDIS A EXTINGIR I UN DE NOU DE LA URV (Reconeixement de crèdits al Grau)

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

 • ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER INTERÈS PERSONAL:

           1.  DINS ELS 5 DIES NATURALS POSTERIORS A LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

           2.  ABANS DE L'INICI DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA

           3.  A PARTIR DE L'INICI DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA I FINS EL 15 DE NOVEMBRE

           4. A PARTIR DEL 15 DE NOVEMBRE I FINS EL 15 DE FEBRER

 • ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER MALALTIA GREU

 • ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER NO HAVER OBTINGUT EL VISAT

 • ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER TRASLLAT D'EXPEDIENT A UNA ALTRA UNIVERSITAT PÚBLICA

 • ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER REASSIGNACIÓ A UNA ALTRA UNIVERSITAT PÚBLICA O A LA UNIVERSITAT DE VIC (fins al dia 26 d’octubre)

 • ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER REASSIGNACIÓ A UNA ALTRA UNIVERSITAT PÚBLICA O A LA UNIVERSITAT DE VIC (a partir del 27 d’octubre i fins al 15 de novembre)

 • ANUL·LACIÓ PER TRASPÀS DE MATRÍCULA

AVANÇAMENT AL DESEMBRE/GENER DE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DE L’ASSIGNATURA DE TREBALL DE FI DE GRAU

AVANÇAMENT AL DESEMBRE/GENER D’UNA DE LES CONVOCATÒRIES/CONVOCATÒRIA ÚNICA DE L'ASSIGNATURA DE PRÀCTIQUES EXTERNES

CANVI DE DADES BANCÀRIES

CANVI DE DADES IDENTIFICATIVES I PERSONALS DE L'EXPEDIENT

CANVI D'ESTUDI DINS D'UN MATEIX PROGRAMA FORMATIU DE GRAU

CARNET UNIVERSITARI D'ESTUDIANT URV

CERTIFICACIÓ ACADÈMICA PERSONAL

CERTIFICAT ACADÈMIC PERSONAL DE LES PRÀCTIQUES CURRICULARS

COMPULSA DE DOCUMENTS

CONVALIDACIÓ D'ESTUDIS REALITZATS A L'ESTRANGER

CONVOCATÒRIA ADDICIONAL D'AVALUACIÓ D'ESTUDIS DE GRAU

ENDARRERIMENT AL JUNY/SETEMBRE DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA/CONVOCATÒRIA ÚNICA DE L’ASSIGNATURA DE PRÀCTIQUES EXTERNES

ESTUDIANT A TEMPS PARCIAL

EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT SUPLETORI DEL TÍTOL

EXPEDICIÓ DEL DUPLICAT DEL TÍTOL

EXPEDICIÓ DEL TÍTOL I SET

EXPEDIENT ACADÈMIC

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS ACADÈMICS EMESOS PER LA URV

 • PROCEDIMENT PER VIA NOTARIAL
 • RECONEIXEMENT DE SIGNATURES

MATRÍCULA AL MÍNOR EN EMPRENEDORIA SOCIAL I OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

MATRÍCULA D'ASSIGNATURES D'UNA MENCIÓ

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA

 • AJUSTAMENTS
 • AMPLIACIÓ D'ASSIGNATURES
 • CANVI DE GRUP
 • RENÚNCIA D'ASSIGNATURES
 • SUBSTITUCIÓ ENTRE ASSIGNATURES

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

 • D'ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS A ESTUDIS DE GRAU (per aquells alumnes que han obtingut plaça a través del procés de preinscripció)
 • D'ENSENYAMENTS SUPERIORS OFICIALS (CFGS)
 • CURSATS EN ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS NO OFICIALS (títols propis)
 • DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL I PROFESSIONAL ACREDITADA

REPRENDRE ESTUDIS

SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS

SOL·LICITUD GENÈRICA (per a qualsevol altra petició no establerta)

SUPERACIÓ DEL LÍMIT MÀXIM DE CRÈDITS MATRICULATS PER CURS

TRASLLAT D'EXPEDIENT (per accedir a un nou grau / campus / seu de la URV)

 • DES D'UNS ALTRES ESTUDIS DE GRAU O UNIVERSITAT A UNS ESTUDIS DE LA URV (quan es pugui reconèixer un mínim de 30 crèdits)
 • PER SOL·LICITAR EL CANVI DE CAMPUS O SEU I CONTINUAR AMB ELS MATEIXOS ESTUDIS (quan es pugui reconèixer un mínim de 30 crèdits)
 • DES D'UNS ALTRES ESTUDIS O UNIVERSITAT A UNS ESTUDIS DE LA URV (havent obtingut plaça pel procés de preinscripció)

TRASLLAT D'EXPEDIENT (d'uns estudis de la URV a un altre estudi/centre o a una altra universitat per continuar estudis)