saltar al contingut principal
Cercar
URV

Avançament al desembre/gener de la primera convocatòria de l'assignatura de Treball Fi de Grau

  • CONCEPTE: procés a través del qual l’estudiant sol·licita ser avaluat i que consti la qualificació en acta al mes de desembre/gener de l’assignatura de Treball de Fi de Grau. 

Curs d'aplicació: 2023-24

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia o al registre electrònic, podrà presentar presencialment la sol·licitud al punt de registre auxiliar del seu campus.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació..

Quan

Període: des del dia de la matrícula fins al 30 de novembre.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

                                

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim 5 dies hàbils després de finalitzar el termini.

Com

  • Una vegada valorada la sol·licitud en sentit favorable s'actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant amb el canvi de convocatòria a l’acta.
    La constància del canvi a l’expedient substitueix la notificació personal expressa (es pot consultar a Intranet – consulta d’expedient acadèmic).

  • Si es desestima la sol·licitud es notificarà expressament a la persona interessada.

Efectes econòmics

No té efectes econòmics. 

Observacions

Si l’estudiant no supera l’assignatura en aquesta convocatòria (desembre/gener), pot ser avaluat a la segona convocatòria.

Segons el criteri de cada centre, l'estudiant també podria sol·licitar, abans del 20 de maig, l’avançament de la segona convocatòria (setembre) al juny (sol·licitud