saltar al contingut principal
Cercar
URV

Procediment matrícula de més crèdits dels establerts al grau, per obtenir una menció

  • CONCEPTE: els estudiants de la URV que han finalitzat els seus estudis de grau hagin o no sol·licitat formalment el títol oficial, poden sol·licitar matricular més crèdits del mateix grau als efectes de completar la superació de les assignatures d'una Menció o bé, per a poder obtenir una nova Menció o per a la matrícula de les assignatures del mòdul de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia.

Curs d’aplicació 2020-21

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan

Del 2 de maig al 30 de setembre.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cost.

Observacions

Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis (si s’escau, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció: família nombrosa, etc.).

L’estudiant haurà de matricular totes les assignatures que formen part de la menció que vulgui obtenir o les corresponents al mòdul de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El degà/ana, director del centre.

Quan

  • Un cop finalitzat el període de matrícula, el centre valorarà la capacitat de places disponibles de les assignatures de la Menció o al mòdul de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia i podrà autoritzar-ne la matrícula.

Com

Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

La matrícula s'haurà de formalitzar, com a més tard, el dia 10 d’octubre.

Efectes econòmics

L'estudiant haurà d'abonar el rebut generat per a la formalització de la seva matrícula, que inclourà:

  • L'import resultant en funció del nombre de crèdits de què es matriculi, del coeficient d'estructura docent de l'ensenyament, i el factor de repetició, si s'escau.
  • Taxes administratives
  • Taxa pels serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Assegurances
  • Serveis voluntaris, si s'escau.

Observacions

Per aquesta matrícula no es podrà sol·licitar beca.