saltar al contingut principal
Cercar
URV

Beques, premis i ajuts

Escull el teu perfil i opció:

 

 Per iniciar estudis de grau

PREMIS

DOTACIÓ Més informació

Olimpíades Acadèmiques-URV

Al rendiment acadèmic de l’alumnat guanyador de les Olimpíades Acadèmiques

Import màxim de 1.500 €

Consell Social

Als treballs de recerca de Batxillerat i de síntesi de CFGS

Ajut a la matrícula i ordinador portàtil per a l'estudiant, ajut al centre de secundària

Facultat de Química/AEQT

Als treballs d'investigació pura o aplicada o de difusió de la Química en l'entorn, realitzats per alumnes de 3r, 4rt d'ESO o Batxillerat

Ajut a la matrícula

Facultat de Turisme i Geografia

Als treballs d’investigació de 2n de Batxillerat en els àmbits de Geografia o de Turisme

Ajut a la matrícula i material bibliogràfic tant per l'estudiant com pel centre

BEQUES

DOTACIÓ Més informació

Beques caràcter general (MEFP)

Per iniciar estudis universitaris segons rendiment acadèmic i renda familiar

Import dels crèdits en 1ª matrícula i altres ajuts

Consell Social

Per a joves que es troben en condicions econòmiques crítiques i tenen un extraordinari rendiment acadèmic

Matrícula gratuïta

AGAUR-Equitat

Per a estudiants que iniciien estudis universitaris 

Fins a un 80% dels crèdits en 1a matrícula

Fundació La Caixa

Per a estudiants que inicien estudis universitaris de grau

Segons beca

AJUTS

DOTACIÓ Més informació
 

AGAUR   

Préstec per finançar fins el 100% de l'import de la matrícula                                                                                                         

Prèstec amb un interès del 0%                 
 

AMB-ÈXIT-ED

Suport a joves tutelats i extutelats

Programa que contempla recursos acadèmics, informatius, logístics i econòmics per a joves tutelats i extutelats

Per a estudiants de grau

PREMIS

DOTACIÓ Més informació

Work Experience – ETSEQ

Per a estudiants d'enginyeria de qualsevol universitat que estiguin admesos al Màster Universitari en Enginyeria Química o al Màster Universitari en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica de la URV

Exempció matrícula 1r curs

BEQUES

DOTACIÓ Més informació

Beques caràcter general (MEFP)

Per a estudiants universitaris segons rendiment acadèmic i renda familiar

Import dels crèdits en 1ª matrícula i altres ajuts

AGAUR-Equitat

Per a estudiants universitaris que volen continuar els seus estudis

Fins un 80% de l'import dels crèdits en 1a matrícula

Beques de mobilitat d'estudis

Permeten cursar una part dels estudis en una altre universitat (nacional o estrangera) i obtenir-ne reconeixement acadèmic

Ajuts econòmics a l'estada universitària segons tipologia de la beca.

Programa d’estades de pràctiques

El Programa d'estades de pràctiques té la finalitat de contribuir a completar la formació competencial i facilitar estades formatives als estudiants dins de diversos àmbits de la Universitat.

Retribució segons dedicació de les pràctiques

Beques de mobilitat de pràctiques

Permeten realitzar les pràctiques curriculars o extracurriculars en una institució a l'estranger

Ajuts econòmics a l'estada segons tipologia de la beca

Beques de col·laboració amb departaments (Ministeri)

Per a estudiants universitaris d'últim curs de grau o de primer curs de màster, permetent-los iniciar-se en tasques d'investigació

Pagament únic de 2.000 €

Beques de projecte / contracte /conveni amb la URV

Desenvolupament d’activitats vinculades a projectes /contractes / convenis.

Segons tipologia de la beca

Beques carreres tecnològiques – Apadrina TIC

Facilitar la participació de la dona i de persones de nivell socioeconòmic baix en carreres tecnològiques

Ajuts de matrícula i mentoria segons la modalitat

Beques de col·laboració del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

Beques de col·laboració per a la realització d'estudis i treballs per desenvolupar tasques relacionades amb les matèries d'avaluació de l'educació

1330,00 € /mes

Dedicació 35 hores/setmanals

Santander Universidades

Beques de pràctiques en PYMES; d'intercanvi amb Iberoamèrica, etc.

Beques de diversa tipologia i quantia

Becas Santander Tecnologia - Digital Experience IBM

Beques destinades a la realització de cursos de formació en habilitats digitals i coneixements tècnics

Curs de formació de 6 setmanes

AJUTS

DOTACIÓ Més informació

AGAUR

Ajuts per a estudiants universitaris (mobilitat internacional, associacions, llengües, etc.)

Diversos ajuts segons tipologia de convocatòria

Ajuts extraordinaris a matrícula per estudiants amb dificultats econòmiques

Ajuts destinats a estudiants matriculats que, per motius socials o familiars, es troben en una situació d'especial dificultat que pot afectar la continuïtat dels seus estudis (malalties, dissort familiar, circumstàncies familiars difícils no econòmiques, etc.)

Cobreix crèdits en 1ª i 2ª convocatòria fins a un màxim de 2.500 €

AGAUR-FINAN

Préstec que permet el finançament del 100% de l'import de la matrícula

Préstec per la matrícula a un interès del 0%

Ajudes DRAC

Ajuda per a promoure la mobilitat dels estudiants de grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura que tinguin més de 60 crèdits aprovats, per assistir a cursos, seminaris o altres activitats de la Xaxa Vives.

Ajuda destinada a cobrir despeses d'allotjament, locomoció i matrícula o inscripció.

Ajuts Programa de “Becas Santander – Ajuts econòmics”

Ajuts destinats a donar suport econòmic als estudiants amb millor expedient acadèmic i que hagin rebut una beca o ajuda del Ministeri de Educació i Formació.

1.000 €

AMB-ÈXIT-ED

Suport a joves tutelats i extutelats

Programa que contempla recursos acadèmics, informatius, logístics i econòmics per a joves tutelats i extutelats

Per a estudiants de màster


PREMIS

DOTACIÓ Més informació

Càtedra Divina Pastora Universitat de València

Als millors treballs de recerca de fi de màster i/o tesis doctoral orientats a l'activitat física i l’esport adaptat.

1.200 € el primer premi

Work Experience – ETSEQ

Per a estudiants d'enginyeria de qualsevol universitat que estiguin admesos al Màster Universitari en Enginyeria Química o al Màster Universitari en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica de la URV

Exempció de matrícula 1r any

BEQUES

DOTACIÓ Més informació

Beques Màster URV i AUIP Màster URV

Per a estudiants de nou accés a màster a temps complet.

Exempció de matrícula

Beques d’Iniciació Docent i Investigadora en Departaments – BIDI

Prendre contacte amb les tasques de docència i investigació.

1 o 2 pagaments depenent de la modalitat de beca

Beques caràcter general (MEFP)

Per a estudiants de màster segons rendiment acadèmic i renda familiar.

Crèdits en 1ª matrícula i altres ajuts

AGAUR-Equitat

Per a estudiants de màster que habilita per a l’exercici d’activitats professionals regulades.

Fins a un 25% de l’import dels crèdits en 1a matrícula

Beques de col·laboració amb departaments (Ministeri)

Millorar la formació dels estudiants universitaris d'últim curs de grau o primer curs de màster, permetent-los iniciar-se en tasques d'investigació vinculades amb els estudis que estan cursant.

Pagament únic de 2.000 €

De projecte / contracte /conveni amb la URV

Desenvolupament d'activitats vinculades a projectes /contractes / convenis.

Segons tipologia de la beca

Centre de Formació Permanent de la URV

Facilitar l'accés als estudis conduents a l'obtenció de títols propis de postgrau i cursos de formació contínua

Matrícula gratuïta

European Master on Wine Tourism Innovation (Wintour)

Beques específiques per cursar aquest màster

Matrícula i manutenció

Beques de col·laboració del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

Beques de col·laboració per a la realització d'estudis i treballs per desenvolupar tasques relacionades amb les matèries d'avaluació de l'educació

1330,00 € /mes

Dedicació 35 hores/setmanals

Beques AECID per a estudiants internacionals

Formació i aprenentatge en diverses disciplines culturals, cièntífiques i acadèmiques per a estudiants d’Amèrica, Àfrica i Àsia.

5.000 € en concepte de matrícula, s’abona directament a la universitat

República del Perú-PRONABEC

Titulats peruans que volen cursar programes de postgrau

Matrícula i manutenció

Consell Nacional de Ciència i Tecnologia de Mèxic

Titulats mexicans que volen cursar programes de postgrau

Matrícula i manutenció

Fundació Prevent

Tècnics Superiors en Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, a especialistes de la Medicina i Infermeria del Treball i a tots aquells professionals vinculats a la prevenció de riscos laborals.

Entre 8.000 i 12.000 €

De mobilitat d'estudis

Permeten cursar una part dels estudis en una altre universitat i obtenir-ne reconeixement acadèmic

Ajuts econòmics a l'estada universitària segons tipologia de la beca.

Becas Santander Tecnologia - Digital Experience IBM

Beques destinades a la realització de cursos de formació en habilitats digitals i coneixements tècnics

Curs de formació de 6 setmanes

AJUTS

DOTACIÓ Més informació

Ajuts extraordinaris a matrícula per estudiants amb dificultats econòmiques

Ajuts destinats a estudiants matriculats que, per motius socials o familiars, es troben en una situació d'especial dificultat que pot afectar la continuïtat dels seus estudis (malalties, dissort familiar, circumstàncies familiars difícils no econòmiques, etc.)

Cobreix crèdits en 1ª i 2ª convocatòria fins a un màxim de 2.500 €

Ajudes DRAC Formació Avançada

Ajuda per promoure la mobilitat dels estudiants de doctorat i de màster oficial universitari en relació a les activitats organitzades per la Xarxa Vives

Ajuda per a cobrir despeses d'allotjament, inscripció i locomoció

AGAUR

Programa de préstecs univesitaris de postgrau gestionat per La Caixa

Import de la matrícula, i condicionalment, una quantitat addicional inferior a la matrícula, a un interés del 3,5%

AGAUR FINAN

Préstec que permet el finançament de l'import de la matrícula

El 100% de la matrícula amb un cost fix d'obertura i 0% d'interés.

Per a estudiants de doctorat


PREMIS

DOTACIÓ Més informació

Càtedra Divina Pastora Universitat de València

Als millors treballs de recerca de fi de màster i/o tesis doctoral orientats a l'activitat física i l’esport adaptat.

1.200 € el primer premi

Premi de Recerca Històrica – Amics del País (SEBAP)

Premi de recerca centrat en la seva trajectòria històrica i la seva repercussió social. La proposta haurà de ser un projecte de recerca inèdit i pot ser referit a quasevol dels àmbits d'actuació de la pròpia entitat.

3.000 €

BEQUES

DOTACIÓ Més informació

Programes recerca URV

Diverses convocatòries i programes per a doctorat

Beques i ajuts segons modalitat i tipologia

Mobilitat d'estudis

Permeten cursar una part dels estudis en una altre universitat i obtenir-ne reconeixement acadèmic

Ajuts econòmics a l'estada segons tipologia de la beca

De projecte / contracte /conveni amb la URV

Desenvolupament d'activitats vinculades a projectes /contractes / convenis.

Segons tipologia de la beca

Martí-Franquès COFUND Fellowship Programme

El Programa de beques Martí i Franquès COFUND (MFP), fruit del redisseny de l'existent Programa Martí i Franquès de la URV, ofereix 28 contractes predoctorals a la URV. El programa està especialment dissenyat per oferir la millor formació possible en el marc de la "triple i", principis fonamentals de les Accions Marie Sklodowska-Curie: Internacional, interdisciplinari i intersectorial.

2200 €/mes salari brut (3 anys de contracte)

D'Investigació URV-Fundació Catalunya-La Pedrera

Orientades a la difusió del coneixement per a les activitats predominants en el territori on s'ubica la URV.

1.150 €/mes

Programa Martí Franquès

Contractació de Personal Investigador Predoctoral en Formació

1.150 €/mes 12 mesos 

Obra Social "la Caixa"

Per a estudiants de doctorat en universitats d'Espanya, resta d’Europa i centres d'investigació d'excel·lència

Segons tipologia

Beques de col·laboració del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

Beques de col·laboració per a la realització d'estudis i treballs per desenvolupar tasques relacionades amb les matèries d'avaluació de l'educació

1330,00 € /mes

Dedicació 35 hores/setmanals

Fundació Prevent

Tècnics Superiors en Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, a especialistes de la Medicina i Infermeria del Treball i a tots aquells professionals vinculats a la prevenció de riscos laborals.

Entre 8.000 i 12.000 €

Santander Universidades

Portal de beques de Santander Universidades

Segons tipologia

República del Perú-PRONABEC

Titulats peruans que volen cursar programes de postgrau

Matrícula i manutenció

Consell Nacional de Ciència i Tecnologia de Mèxic

Titulats mexicans que volen cursar programes de postgrau

Matrícula i manutenció

De mobilitat per a la investigació-Amics del País (SEBAP)

Per fer una estada mínima de tres mesos en centres de recerca i universitats estrangeres, amb l'objectiu de promoure el desenvolupament de la investigació i la docència de la universitat catalana.

Dotació de 4.200 €

Becas Santander Tecnologia - Digital Experience IBM

Beques destinades a la realització de cursos de formació en habilitats digitals i coneixements tècnics

Curs de formació de 6 setmanes

AJUTS

DOTACIÓ Més informació
 

Ajuts extraordinaris a matrícula per estudiants amb dificultats econòmiques

Ajuts destinats a estudiants matriculats que, per motius socials o familiars, es troben en una situació d'especial dificultat que pot afectar la continuïtat dels seus estudis (malalties, dissort familiar, circumstàncies familiars difícils no econòmiques, etc.)

Cobreix crèdits en 1ª i 2ª convocatòria fins a un màxim de 2.500 €
 

Programes del Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat

Ajuts diversos: Ramon i Cajal, Juan de la Cierva, etc.

Segons convocatòria i tipologia
 

Unió Europea-H2020

Programa de recerca i innovació de la UE

Segons projecte
 

Unió Europea-Creative Europe

Ajuts per projectes culturals

Segons projecte
 

AGAUR-FI

Contractació de personal investigador

Contractació mínima anual de 14.400 €
 

AGAUR

Programa de préstecs univesitaris de postgrau gestionat per La Caixa

Import de la matrícula i, condicionalment, una quantitat addicional inferior a la matrícula, a un interés del 3,5%
 

AGAUR FINAN

Préstec que permet el finançament de l'import de la matrícula

El 100% de la matrícula amb un cost fix d'obertura i 0% d'interés.
 

AGAUR INVESTIGADORS PREDOCTORALS

Diversos ajuts per a doctorats industrials o per a tesis doctorals en català

Matrícula, ajut a la contractació, ajut de 500 €, segons tipologia
 

Ajudes DRAC Formació Avançada

Ajuda per promoure la mobilitat dels estudiants de doctorat i de màster oficial universitari en relació a les activitats organitzades per la Xarxa Vives

Ajuda per a cobrir despeses d'allotjament, inscripció i locomoció
 

Ajuts d’entitats privades

Recull de convocatòries d’entitats privades

Segons convocatòria