saltar al contingut principal
Cercar
URV

Canvi de les dades bancàries

  • CONCEPTE: procés de substitució de les dades bancàries que figuren a l'expedient de l'estudiant per les noves dades presentades.
 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

També es pot presentar la sol·licitud a través dels tràmits en línia de la URV o el registre electrònic de la URV.

Quan

En el moment en què s'hagi produït el canvi en l'entitat bancària.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

  • L'estudiant ha de tenir en compte que presentant la sol·licitud de canvi de dades bancàries autoritza a la URV a què realitzi els càrrecs econòmics al nou compte i manifesta que n'és el titular o, si no n'és, que té l'autorització expressa del titular perquè es facin els càrrecs en el nou compte facilitat.

  • L'estudiant ha de tenir en compte que abans d'efectuar-se la modificació, s'han pogut engegar processos econòmics amb les dades anteriors.  Per tant, ha de tenir actiu l'anterior compte un mínim de 10 dies.

  • Si l'estudiant no ho manifesta expressament, les dades amb efectes econòmics seran traslladades d'un curs a l'altre.

  • En el moment d'automatricular-se es pot  introduir el canvi.

  • Aquest canvi no aturarà els processos iniciats que han comportat l'impagament d'algun rebut.

                                          

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria

Quan

Sempre que sigui possible en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a més tard als 5 dies hàbils d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com 

S'introduiran al sistema informàtic les noves dades, substituint les anteriors.

La constància dels canvis a l’expedient substitueix la notificació expressa (es pot consultar a la Intranet - consulta de l’expedient econòmic).

Si els canvis no es poden fer efectius es notificarà expressament a la persona interessada.

En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.