saltar al contingut principal
Cercar
URV

Canvi de les dades bancàries

***Avís***

La situació d'excepcionalitat causada per l'alerta sanitària per la COVID-19 obliga a prendre mesures que alteren el funcionament normal de la Universitat.

És per això que cal presentar les sol·licituds utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV".

L'atenció es farà preferiblement per correu electrònic i per telèfon, però si considereu necessari que us atenguem presencialment haureu de demanar hora per concertar cita prèvia. Consulteu la disponibilitat a través de la web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre Campus.

  • CONCEPTE: procés de substitució de les dades bancàries que figuren a l'expedient de l'estudiant per les noves dades presentades.
 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

Quan

En el moment en què s'hagi produït el canvi en l'entitat bancària.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

  • Els estudiants que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).

  • L'estudiant ha de tenir en compte que abans d'efectuar-se la modificació, s'han pogut engegar processos econòmics amb les dades anteriors.  Per tant, ha de tenir actiu l'anterior compte un mínim de 10 dies.

  • Si l'estudiant no ho manifesta expressament, les dades amb efectes econòmics seran traslladades d'un curs a l'altre.

  • En el moment d'automatricular-se poden introduir el canvi.

  • Aquest canvi no aturarà els processos iniciats que han comportat l'impagament d'algun rebut.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria

Quan

Sempre que sigui possible en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a més tard als 5 dies hàbils d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com 

S'introduiran al sistema informàtic les noves dades, substituint les anteriors i es farà signar la nova ordre de domiciliació.

La constància dels canvis a l’expedient substitueix la notificació expressa (es pot consultar a la Intranet - consulta de l’expedient econòmic).

Si els canvis no es poden fer efectius es notificarà expressament a la persona interessada.