saltar al contingut principal
Cercar
URV

Avançament al desembre/gener d'una de les convocatòries/convocatòria única de l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes (quan en el pla d'estudis figuri en el segon quadrimestre o anual)

 • CONCEPTE: procés a través del qual l’estudiant sol·licita ser avaluat i que consti la qualificació en acta al mes de desembre/gener de l’assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes. 

Curs d'aplicació: 2024-25

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan

Des del dia de la matrícula fins al 30 de novembre.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

                               

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim 5 dies hàbils després de finalitzar el termini.

Com

 • Una vegada valorada la sol·licitud en sentit favorable s'actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant amb el canvi de convocatòria a l’acta.
  La constància del canvi a l’expedient substitueix la notificació personal expressa (es pot consultar a Intranet – consulta d’expedient acadèmic).

 • Si es desestima la sol·licitud es notificarà expressament a la persona interessada.

Efectes econòmics

No té efectes econòmics. 

Observacions

Si l'estudiant no supera l'assignatura en aquesta convocatòria (desembre/gener), pot ser avaluat a la segona convocatòria, sempre que l'assignatura no hagi estat exclosa d'acord amb l'article 3 de la Normativa acadèmica de grau i màster: Els estudiants matriculats a la URV segueixen el sistema ECTS i tenen dret a dues convocatòries d'avaluació. No obstant, hi ha casos en què l'estudiant sols podrà disposar d'una convocatòria d'avaluació:

 • Assignatures amb caràcter eminentment pràctic o altres que acordi el centre. Aquesta circumstància s'haurà de donar a conèixer expressament a l'estudiant a través de la guia docent de l'assignatura afectada.

 • Assignatures cursades dins d'una estada de mobilitat (estudiants OUT).

 • Assignatures del grau en Antropologia i Evolució Humana.

 • Assignatures del màster universitari en Enginyeria Computacional i Matemàtica.

 • Assignatures del màster universitari en Mecànica de Fluids Computacional.

 • Assignatures del màster universitari en Intel·ligència Artificial.

L'estudiant haurà d'especificar a la seva sol·licitud quina de les dues convocatòries de l'assignatura vol avançar.

Si l’estudiant no superés l’assignatura en la convocatòria avançada i l’assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes dona dret a dues convocatòries d’avaluació segons el criteri de cada centre, es podria sol·licitar, abans del 20 de maig, l’avançament de la segona convocatòria al juny (sol·licitud).

 En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.