saltar al contingut principal
Cercar
URV

Avaluació del personal docent i investigador


El personal docent i investigador ha de ser avaluat periòdicament pel que fa a  la docència, la recerca, la transferència i la participació en la gestió universitària, en el marc dels principis de rendició de comptes i millora continuada en què es fonamenta l'activitat de la Universitat Rovira i Virgili.

Presentació de sol·licituds de l'informe de lector d'AQU Catalunya: del 6 al 31 de març de 2023
Presentació de sol·licituds de l'acreditació de recerca d'AQU Catalunya: de l’11 al 28 d’abril de 2023
Presentació de sol·licituds de l'acreditació de recerca avançada d'AQU Catalunya: de l'11 al 28 d'abril de 2023
Enquesta d'assignatures de màster (primer quadrimestre): del 14 de novembre de 2022 al 30 de juny de 2023
Enquesta d'assignatures de màster (segon quadrimestre i anuals): del 13 de març al 30 de juny de 2023
Presentació de sol·licituds del complement addicional per mèrits de gestió: del 9 al 23 de maig 2023

Enquesta d'assignatures de grau (segon quadrimestre i anuals): del 13 de març de 2023 al 24 de maig de 2023
Presentació de sol·licituds del complement addicional per mèrits de recerca del PDI funcionari, PI Ramón y Cajal i Beatriz Galindo: del 26 de juny al 14 de juliol de 2023
Presentació de sol·licituds de l'informe de lector d'AQU Catalunya: del 18 de setembre al 16 d’octubre de 2023