saltar al contingut principal
Cercar
URV

Avaluació del personal docent i investigador


El personal docent i investigador ha de ser avaluat periòdicament pel que fa a  la docència, la recerca, la transferència i la participació en la gestió universitària, en el marc dels principis de rendició de comptes i millora continuada en què es fonamenta l'activitat de la Universitat Rovira i Virgili.

Presentació de sol·licituds dels complements de docència: de l'11 al 22 de desembre de 2023
Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses dels complements de docència: 12 de gener de 2024
Enquesta d'assignatures de grau (primer quadrimestre): del 14 de novembre de 2023 al 19 de gener de 2024
Enquesta d'assignatures de màster (primer quadrimestre): del 14 de novembre  de 2023 al 19 de gener de 2024
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses dels complements de docència: 31 de gener de 2024
Termini de confirmació de l'autoinforme dels complements de docència: del 7 al 21 de febrer de 2024

Presentació de sol·licituds de l'acreditació de recerca d'AQU Catalunya: del 8 al 26 d'abril de 2024
Presentació de sol·licituds de l'acreditació de recerca avançada d'AQU Catalunya: del 8 al 26 d'abril de 2024
Enquesta d'assignatures de grau (segon quadrimestre i anuals): del 12 de març al 24 de maig de 2024
Enquesta d'assignatures de màster (segon quadrimestre i anuals): del 12 de març al 24 de maig de 2024