saltar al contingut principal
Cercar
URV

Expedició de Títol i SET

Curs d'aplicació: 2020-21

    1.-Consulta si estàs en condicions de poder sol·licitar el títol

2.-Revisa altres dades necessàries per a l'expedició del títol

3.-Sol·licita el títol

4.-Consulta l'estat de tramitació del títol

5.-Recull el resguard del títol

6.-Recull el títol definitiu

Quan

A partir del moment que consideris que tens les condicions de poder sol·licitar el títol:

Caldrà que:

 • El DNI/passaport/NIE que figura al teu expedient estigui vigent.

 • Hagis superat els requeriments del pla d'estudis (en grau i màster) o hagis superat la defensa de la tesi doctoral.

 • No tinguis cap rebut pendent de pagament vinculat a la matriculació.

On

A través de la intranet (https://intranet.urv.cat)

 • Secretaria Virtual ► consulta si estàs en condicions de poder sol·licitar el títol.

Com

 • Accedeix a la consulta i introdueix el teu número identificatiu.

 • Escull el pla d'estudis pel que vols sol·licitar el títol

  • Si no estàs en condicions, t'apareixerà un missatge indicant el/s motiu/s.

  • Si estàs en condicions, hauràs de seguir el pas següent.

Quan

Un cop hagis consultat si estàs en condicions de poder sol·licitar el títol i que compleixis requisits.

On

A través de la pantalla de "Consulta de dades a revisar per a l'expedició del títol".

Com

Revisant acuradament les dades i en cas que alguna no sigui correcta i/o hagis de modificar o afegir-ne de noves, ho facis triant l'opció corresponent a l'apartat "Observacions de l'estudiant".

Què cal revisar

Dades personals

 • Si el nom, cognoms i/o data de naixement coincideixen amb el que consta al teu DNI/passaport/NIE.

 • Un cop garantida l'oficialitat de la denominació personal, si vols proposar canvis d'accentuació i/o dièresi en el nom i cognoms, d'acord amb el que ortogràficament correspongui, segons el Servei Lingüístic de la URV.

 • Si el telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i/o domicili familiar són correctes. Has de tenir en compte que les comunicacions via correu electrònic que et fem des de l'administració de la URV es realitzaran, generalment, mitjançant l'adreça de correu electrònic institucional que tinguis assignada, tot i que també es podran enviar a la teva adreça de correu electrònic personal.

Dades acadèmiques

Si has matriculat més crèdits dels necessaris per obtenir el títol i encara no has gaudit de totes les convocatòries d'avaluació de les assignatures matriculades, pots optar per:

 • Sol·licitar l'expedició del títol, la qual cosa implica que renuncies a les convocatòries que tinguis pendents (ho hauràs de comunicar a la secretaria de centre/campus perquè t'anul·li les línies de matrícula).

 • Ajornar la sol·licitud del títol fins després de les avaluacions pendents.

Dades econòmiques

Si tens condicions de becari/ària i aquesta és condicional, no podràs sol·licitar l'expedició de títol fins que la beca estigui resolta i, si s'escau, els rebuts pagats.

Si tens alguna condició per poder gaudir de l'exempció de preus, comprova que aquesta condició hi figuri o sigui vigent:

 • família nombrosa

 • grau de discapacitat igual o superior al 33%

 • víctima de violència de gènere

 • víctima d'actes terroristes

Si tens condició de becari/ària i/o tens alguna condició per poder gaudir de l'exempció de preus i no et mostra cap dada en aquest apartat és perquè no consta informat en el sistema informàtic. En aquest cas, hauràs d'enviar el document acreditatiu escanejat per correu electrònic a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre.

Si una vegada fetes les revisions comproves que:

 • Tot està correcte ⇒ hauràs de prémer el botó "Revisió expedient títol realitzada SENSE incidències".

Automàticament rebràs un correu electrònic de la secretaria de centre/campus informant-te que contactaran amb tu tan aviat els sigui possible per continuar amb els tràmits.

Posteriorment, quan la secretaria verifiqui que estàs en condicions de demanar l'expedició del títol, et farà arribar un correu electrònic a l'adreça institucional URV i a la teva adreça personal, informant-te dels passos a seguir per pagar la/les taxa/es d'expedició de títol. Et comunicarà, al mateix temps, que cal que demanis cita prèvia a partir de 2 dies hàbils(*) després d'haver abonat la/les taxa/es i que has de presentar la sol·licitud a través de tràmits en línia de la intranet.

 • Hi ha alguna incidència ⇒  hauràs de prémer el botó "Revisió expedient títol realitzada AMB incidències".

Automàticament rebràs un correu on constaran les observacions que hagis detectat i amb el que podràs enviar escanejats els documents acreditatius corresponents, en cas de ser necessari, a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre.

Una vegada resoltes les incidències, la secretaria t'ho comunicarà i et farà arribar un correu electrònic a l'adreça institucional URV i a la teva adreça personal, informant dels passos a seguir per pagar la taxa. Et comunicarà, al mateix temps, que cal que demanis cita prèvia a partir de 2 dies hàbils(*) després d'haver abonat la/les taxa/es i que has de presentar la sol·licitud a través de tràmits en línia de la intranet.

(*) 10 dies hàbils en el cas de sol·licituds presentades a la Seu Baix Penedès.

                                 

Quan

A partir del moment en què la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre t'hagi comunicat per correu electrònic que estàs en condicions d'iniciar el tràmit i hagis abonat la/les taxa/es corresponent/s.

En el cas que aquesta comunicació es faci després del 28 de juliol, la data per a poder tenir el resguard serà a partir del 5 de setembre.

On

Preferentment a través dels tràmits en línia que trobaràs a la Intranet URV.

• Sol·licitud en línia per l'obtenció del resguard del títol i SET.

Com

1. Prèviament hauràs d'haver demanat cita prèvia, dos dies hàbils(*) després d'haver abonat l'import de la/les taxa/es corresponent/s.

2. Hauràs d'emplenar la sol·licitud en línia.

3. En el dia i hora assignats per cita prèvia, hauràs de presentar a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre la documentació següent:

 • DNI, passaport o NIE (original).

 • Si has avançat algun altre document escanejat en el procés de revisió prèvia de l'expedient, n'hauràs de portar l'original.

 • Si sol·licites el títol de Doctor/a, a més hauràs de presentar el següent:

  • La tesi en un sol fitxer informàtic en format pdf desprotegit. S’haurà de presentar gravat en suport electrònic (CD, pendrive...) que es dipositarà a la secretaria.

  • Un exemplar del contracte signat entre la URV i l’autor per a l’edició electrònica de la tesi i posterior difusió pública. L’Escola de Postgrau i Doctorat l’hi haurà lliurat en el moment de dipositar la tesi.

(*)10 dies hàbils en el cas de sol·licituds presentades a la Seu del Baix Penedès.

Cost

Has d'abonar l'import de la/es taxa/es corresponent/s, enviada/des prèviament.

Observacions

En el moment de presentar la sol·licitud d'expedició de títol, queda tancat el teu expedient.

Tingues en compte que no podràs presentar la sol·licitud de títol si no estàs en condicions de poder sol·licitar-lo o ja l'has sol·licitat pels mateixos estudis.

Si no tens accés al tràmit en línia, podràs presentar la sol·licitud presencialment a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on has realitzat els estudis.

Quan

Un cop hagis sol·licitat el títol.

On

A través de la intranet (https://intranet.urv.cat).

Secretaria Virtual ► consulta l'estat de tramitació del títol.

Com

Accedeix a la consulta i introdueix el teu número identificatiu (DNI/Passaport/NIE).

Depenent de l'estat en què es trobi la teva sol·licitud de títol, t'apareixerà un missatge explicatiu al respecte.

Quan

En el moment de presentació de la documentació requerida, durant la sessió acordada prèviament a través de la cita prèvia.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on hagis presentat la sol·licitud.

Com

 • Presentant-te personalment. En cas que no puguis, podrà recollir el resguard una persona degudament autoritzada, prèvia identificació.

 • La secretaria t'entregarà un document amb les indicacions per a la recollida posterior del títol i SET.

Observacions

 • Aquest resguard és únic. En el cas de pèrdua pots sol·licitar l'expedició d'un certificat on constin les dades referents al títol. Caldrà que abonis les taxes corresponents.

 • El resguard acredita la teva condició de titulat, a tots els efectes, mentre no disposis del títol definitiu.

 • Juntament amb el resguard se n’entregarà, també, una còpia compulsada.

 • Pots també demanar un Certificat supletori del títol, que s'obté sense cost. Aquest document és imprescindible en el cas de legalització d'un document justificatiu del títol, atès que el resguard no és un document susceptible de legalització. No et podrà ser lliurat fins que s'obtingui el Número de Registre Nacional, que atorga el MECD.

 • Si resideixes en una altra localitat o país, pots sol·licitar que el resguard del títol i SET se't lliuri a través d'una empresa de missatgeria. El cost i la gestió anirà al teu càrrec.

Quan

A partir que hagis rebut la comunicació de la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre que té el títol i/o el SET disponible (aquesta comunicació es farà a l'adreça de correu electrònic institucional URV i a la personal que ens vas fer constar a la sol·licitud d'expedició del títol).

Com

Presentant-te a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre i identificant-te personalment per recollir-lo/s.

Revisant l'exactitud de les dades, que es fan constar en el títol i signant-lo. Al mateix temps signaràs la justificació de recollida.

Juntament amb el títol se n'entregarà, també, una còpia compulsada.

Observacions

 • Si no pots venir personalment a recollir el títol, podrà fer-ho una altra persona autenticada a través d'un poder notarial presentant el seu DNI/Passaport i fotocòpia del teu.

 • Si et trobes a l'estranger i el poder notarial és emès per un notari estranger, caldrà tenir en compte el següent:
  - si el país on et trobes està adscrit al conveni de l'Haia, hauràs de portar la postil·la de l'Haia. Per a més informació consulta la Web del Ministeri de Justícia .

  - si el país on et trobes no està adscrit al conveni de l'Haia hauràs de portar el segell del Consolat d'Espanya d'aquell país. Per a més informació, consulta la Web del Ministeri d'exteriors.

 • Si resideixes a una altra localitat, podràs demanar el trasllat del títol a una Delegació del Govern o Direcció Insular presentant la sol·licitud corresponent a través dels tràmits en línia. És necessari que en aquesta sol·licitud indiquis concretament l’organisme, la ciutat i adreça on lliurar el document.

 • Si resideixes a un altre país, podràs demanar el trasllat* del títol a una oficina consular espanyola o ambaixada presentant la sol·licitud corresponent a través dels tràmits en línia. És necessari que en aquesta sol·licitud indiquis concretament l'organisme, la ciutat i adreça on lliurar el document. Aquest tràmit comporta el pagament d’una taxa.

 • En funció de la zona d'enviament s'establirà el preu corresponent:

         - Zona 1 (Europa i Groenlàndia) --> 25€
         - Zona 2 (Resta de països) -- > 30€
  * Valora abans d'abonar la taxa pel trasllat, si necessitaràs la legalització del títol perquè tingui validesa al teu país. La legalització es realitza al país on s'expedeix el títol i cal que la realitzi el propi estudiant o aquella persona a qui autoritzi. Tingues en compte que el MECD estableix que si la documentació per a la legalització la presenta una tercera persona s'haurà d'aportar una autorització del titular del document, degudament signada i acompanyada del DNI o passaport de l'interessat (no s'admetran autoritzacions trameses per fax o correu electrònic). Si el títol original no ha estat signat pel titular, l'autorització ha de realitzar-se mitjançant poder notarial. 

 • Si no pots venir personalment a recollir el Suplement Europeu al Títol (SET), podrà fer-ho una altra persona degudament autoritzada, prèvia identificació.

 • Si resideixes en una altra localitat o país podràs demanar el lliurament del SET a través d'una empresa de missatgeria. El cost i la gestió anirà a càrrec teu.