saltar al contingut principal
Cercar
URV

Centres adscrits

Es poden adscriure a la Universitat centres docents d'ensenyament superior, de recerca o de creació artística, de titularitat pública o privada, d'acord amb la legislació vigent. L'objecte d'aquesta adscripció és que aquests centres imparteixin docència conduent a l'obtenció de títols oficials, així com, si s'escau, duguin a terme activitats de recerca i de transferència de coneixement.

D'acord amb això, la URV té quatre centres adscrits:

Trobareu tota la informació sobre els graus universitaris URV que ofereixen els centres adscrits a la web de l'oferta formativa de la URV.