saltar al contingut principal
Cercar
URV

Associacionisme


Inscripció al Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la URV

El Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la URV és un registre d'àmbit intern que es crea amb la finalitat de registrar oficialment les associacions i grups que operen en l'àmbit de la Universitat. La inscripció al Registre és obligatòria per gaudir de la consideració d'associació, grup d'estudiants o associació d’Alumni de la URV i beneficiar-se dels drets que atorga aquesta condició.

La inscripció s'ha de renovar anualment en els terminis establerts per aquest fi.


Convocatòries d’ajuts

Les associacions, grups d’estudiants i associacions d’Alumni inscrites al Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la URV poden sol·licitar els ajuts econòmics a les activitats de les associacions i grups d'estudiants de la URV. L’objectiu d’aquests ajuts és ajudar a finançar les despeses necessàries pel desenvolupament de les activitats, programes i projectes que realitzen durant el curs que es convoquen.

Les associacions legalment constituïdes també poden sol·licitar el següent ajut:


Contacte

  • Guillem Roqué Secall
    Oficina de l’Estudiant
  • Campus Catalunya
    Av. Catalunya, 35. 43002 – Tarragona
  • 977 558 476