saltar al contingut principal
Cercar
URV

Certificat Acadèmic Personal (CAP)

***Avís***

La situació d'excepcionalitat causada per l'alerta sanitària per la COVID-19 obliga a prendre mesures que alteren el funcionament normal de la Universitat.

És per això que cal presentar les sol·licituds utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV".

L'atenció es farà preferiblement per correu electrònic i per telèfon, però si considereu necessari que us atenguem presencialment haureu de demanar hora per concertar cita prèvia. Consulteu la disponibilitat a través de la web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre Campus.

 • CONCEPTE: El CAP és un document a través del qual es reconeix el caràcter oficial de l'expedient acadèmic d'un estudiant o titulat, d'acord amb les dades que figuren als arxius de la URV.

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV

Quan

En el moment que ho requereixi.

Com

Formalitzant la sol·licitud en línia.*

Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d'exempció, si s'escau (família nombrosa, etc).

* Si l'estudiant ja no disposa de l'adreça de correu institucional i no hagués facilitat, en el seu moment, cap adreça electrònica personal, per a poder accedir al tràmit en línia haurà d'adreçar-se a la secretaria acadèmica del seu campus i sol·licitar la incorporació, a les seves dades personals, d'un nou correu electrònic.

Contingut

 • Dades personals

 • Dades d'accés

 • Dades de la titulació.

 • Les assignatures superades amb la seva tipologia, qualificació i convocatòria d'avaluació. 

 • La nota mitja en base 4 i base 10

 • La distribució dels crèdits, d'acord amb el pla d'estudis i el grau d'assoliment.

       (veure model)

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa corresponent establerta al Decret de preus vigent, que emetrà la secretaria (1).

Observacions

 • (1) El certificat es pot demanar en llengua catalana, castellana i anglesa.

  • Si es demana el certificat en les tres llengües al mateix temps, s'expedirà amb el pagament d'una única taxa. Si es demana un certificat en llengües diferents en moments diferents, s'haurà de pagar una taxa per cada certificat.
 • En el cas que calgui acreditar dades referents a les estades en Pràctiques, la petició cal adreçar-la al deganat/direcció del centre.

 • Els estudiants amb matrícula suspesa temporalment per causa d'impagament no se'ls podrà emetre el certificat acadèmic.

 • Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis  (si fos el cas,  caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció (família nombrosa, etc.).

 • Els estudiants que hagin traslladat el seu expedient a una altra universitat/ensenyament no se'ls podrà fer la certificació acadèmica personal en el centre on van cursar els estudis i s'hauran d'adreçar al lloc on van traslladar el seu expedient.

 

Resolució

Qui

La secretaria de gestió acadèmica del campus/centre emet el certificat, i el/la responsable de la Subunitat d'Expedients i Títols el signa.

                                                                               

Tràmits per a recollir-ho

Qui

La persona interessada o degudament autoritzada i identificada.

On

La secretaria de gestió acadèmica del Campus/Centre on l'ha sol·licitat.

Quan

A partir de 5 dies hàbils, aproximadament, des què se sol·licita i consta el pagament de la taxa.

En els casos de certificats d'estudis de 1r i 2n cicle, el termini d'entrega es pot endarrerir fins a disposar de la traducció oficial corresponent.

Com

Presentant la documentació següent:

 • El justificant del pagament de la taxa.

Observacions

A petició de la persona interessada el document es pot lliurar a través d'una empresa de missatgeria. El cost i la gestió anirà a càrrec de la persona interessada.