saltar al contingut principal
Cercar
URV

Expedició del certificat supletori del títol

  • CONCEPTE: procediment pel qual es pot sol·licitar, des del moment que la persona interessada hagi abonat els drets d'expedició del títol, una certificació supletòria provisional que substituirà al títol, mentre no es produeix la seva expedició material i que té idèntic valor.
  • Aquest document és imprescindible en el cas de legalització d'un document justificatiu del títol, atès que el resguard no és un document susceptible de legalització.

Curs d'aplicació: 2020-21

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

Quan

En qualsevol moment de l'any, sempre que:

  • L'estudiant hagi pagat els drets d'expedició del títol i SET

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Com

Presentant la documentació següent:

  1. Sol·licitud adreçada al/a la degà/ana o director/a de centre
  2. DNI, passaport o NIE (original i fotocòpia) vigent
  3. Resguard del pagament de la taxa d'expedició del títol i SET

Cost

Sense cost

Observacions

Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis.

                                                                                  

Resolució de la sol·licitud

Qui

Un cop el MECD hagi assignat el número de registre nacional al títol, la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on s'ha presentat la sol·licitud, emet el certificat i el signa degudament.

                                                                                   

Tràmits per recollir-ho (Obtenció del certificat supletori del títol)

Qui

La persona interessada o degudament autoritzada i identificada

Quan

A partir que el titulat hagi rebut la comunicació de la secretaria, que ja té el certificat supletori del títol disponible (aquesta comunicació es farà a l'adreça de correu electrònic institucional URV que es va fer constar a la sol·licitud)

Com

Presentant la documentació següent:

  • DNI, passaport o NIE (original i fotocòpia) vigent.

Observacions

A petició de la persona interessada el document es pot lliurar a través d'una empresa de missatgeria o bé per correu certificat. El cost i la gestió anirà a càrrec de la persona interessada.