saltar al contingut principal
Cercar
URV

Expedició del certificat supletori del títol

***Avís***

La situació d'excepcionalitat causada per l'alerta sanitària per la COVID-19 obliga a prendre mesures que alteren el funcionament normal de la Universitat.

És per això que cal presentar les sol·licituds utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV".

L'atenció es farà preferiblement per correu electrònic i per telèfon, però si considereu necessari que us atenguem presencialment haureu de demanar hora per concertar cita prèvia. Consulteu la disponibilitat a través de la web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre Campus.

  • CONCEPTE: procediment pel qual es pot sol·licitar, des del moment que la persona interessada hagi abonat els drets d'expedició del títol, una certificació supletòria provisional que substituirà al títol, mentre no es produeix la seva expedició material i que té idèntic valor.
  • Aquest document és imprescindible en el cas de legalització d'un document justificatiu del títol, atès que el resguard no és un document susceptible de legalització.

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada.

Quan

En qualsevol moment de l'any, sempre que hagis pagat els drets d'expedició del títol i SET

On

Preferentment a través dels tràmits en línia que trobaràs a la Intranet de la URV.

Com

Presentant la documentació següent:

  1. Sol·licitud adreçada al/a la degà/ana o director/a de centre
  2. DNI o NIE (fotocòpia), passaport o document nacional d’identitat de nacionals de països de la Unió Europea (original i fotocòpia o bé focotocòpia confrontada), vigent.

Cost

Sense cost

Observacions

Si no tens accés al tràmit en línia, podràs presentar la sol·licitud a través del registre electrònic mitjançant els mètodes d'identificació acceptats.

Si no tens accés al tràmit en línia ni al registre electrònic, podràs presentar la sol·licitud presencialment a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on has realitzat els estudis.

                                                                                  

Resolució de la sol·licitud

Qui

Un cop el Ministeri d’Universitats hagi assignat el número de registre nacional al títol, la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on s'ha presentat la sol·licitud, emet el certificat i el signa degudament.

                                                                                   

Obtenció del certificat supletori del títol

Quan

Un cop hagis presentat la sol·licitud i la secretaria hagi revisat les teves dades.

Com

A través de la teva adreça de correu electrònic institucional URV i/o personal.