saltar al contingut principal
Cercar
URV

Expedició del certificat supletori del títol

  • CONCEPTE: procediment pel qual es pot sol·licitar, des del moment que la persona interessada hagi abonat els drets d'expedició del títol, una certificació supletòria provisional que substituirà al títol, mentre no es produeix la seva expedició material i que té idèntic valor.
  • Aquest document és imprescindible en el cas de legalització d'un document justificatiu del títol, atès que el resguard no és un document susceptible de legalització.

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada.

Quan

En qualsevol moment de l'any, sempre que hagis pagat els drets d'expedició del títol i SET

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Com

Presentant la documentació següent:

  1. Sol·licitud adreçada al/a la degà/ana o director/a de centre
  2. DNI o NIE (fotocòpia), passaport o document nacional d’identitat de nacionals de països de la Unió Europea (original i fotocòpia o bé fotocòpia confrontada), vigent.

Cost

Sense cost

                                                                                                                                               

Resolució de la sol·licitud

Qui

Un cop el Ministeri d’Universitats hagi assignat el número de registre nacional al títol, la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on s'ha presentat la sol·licitud, emet el certificat i el signa degudament.

                                                                                                                                              

Obtenció del certificat supletori del títol

Quan

Un cop hagis presentat la sol·licitud i la secretaria hagi revisat les teves dades.

Com

A través de la teva adreça de correu electrònic institucional URV i/o personal.

 En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.