saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tràmits administratius dels estudiants de doctorat

***Avís***

Les sol·licituds s'han de presentar utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV".

L'atenció es farà per correu electrònic, per telèfon, i presencialment, en aquest últim cas, però, haureu de demanar hora per concertar cita prèvia. Consulteu la disponibilitat a través de la web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre Campus.

ACCÉS I ADMISSIÓ (Escola de Doctorat)

ACCÉS I ADMISSIÓ ALS ESTUDIS OFICIALS DE DOCTORAT                       

CANVI ENTRE PROGRAMES DE DOCTORATS ADSCRITS AL RD 99/2011 / ADAPTACIÓ DE DOCTORANDS D'ANTERIORS ORDENACIONS ALS PROGRAMES DE DOCTORAT ADSCRITS AL RD 99/2011

REPRENDRE ESTUDIS (TESI DOCTORAL)                                                     

MATRÍCULA (Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre)

CANVI DE DADES BANCÀRIES                                                                     

CANVI DE DADES IDENTIFICATIVES I PERSONALS DE L'EXPEDIENT                                

CARNET UNIVERSITARI D'ESTUDIANT URV                                                 

ANUL·LACIÓ MATRÍCULA

  • ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER INTERÈS PERSONAL:

1. DINS ELS 5 DIES NATURALS POSTERIORS A LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

  • ​Procediment
  • Sol·licitud                                                                           

2. ABANS DE L'INICI DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA

           3. A PARTIR DE L'INICI DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA I FINS EL 15 DE FEBRER

  • ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER MALALTIA GREU
DURADA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT (Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre)

CANVI DE DEDICACIÓ A TEMPS PARCIAL O COMPLET                                        

PRÒRROGA PRESENTACIÓ TESI DOCTORAL                                                

BAIXA TEMPORAL EN EL PROGRAMA DE DOCTORAT PER MOTIUS PERSONALS               

BAIXA TEMPORAL EN EL PROGRAMA DE DOCTORAT per les causes següents:

Embaràs o Malaltia / Maternitat o Paternitat

TESI DOCTORAL (Escola de Doctorat)

PROCEDIMENT DE DIPÒSIT I DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL   

REDUCCIÓ DE LA DURADA MÍNIMA DELS ESTUDIS DELS DOCTORANDS

MENCIÓ INTERNACIONAL EN EL TÍTOL DE DOCTOR/A              

PREMI EXTRAORDINARI DE DOCTORAT                                                         

AMPLIACIÓ PERÍODE ACTE DE DEFENSA

DOCUMENTS ACREDITATIUS (Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre)

CERTIFICACIÓ ACADÈMICA PERSONAL

EXPEDICIÓ DE TÍTOL i SET                                                          

EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT SUPLETORI DEL TÍTOL

EXPEDICIÓ DE DUPLICAT DEL TÍTOL

DOCUMENTS ACREDITATIUS (Escola de Doctorat)

DECLARACIÓ D'EQUIVALÈNCIA D'ESTUDIS ESTRANGERS D'EDUCACIÓ SUPERIOR AL NIVELL ACADÈMIC DE DOCTOR/A    

ALTRES TRÀMITS

CONSIDERACIONS GENERALS

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

COMPULSA DE DOCUMENTS                                                                       

LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS ACADÈMICS EMESOS PER LA URV          

  • PROCEDIMENT PER VIA NOTARIAL
  • RECONEIXEMENT DE SIGNATURES

MATRÍCULA AL MÍNOR EN EMPRENEDORIA SOCIAL I OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE  

SOL·LICITUD GENÈRICA