saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació econòmica


Preus

Per calcular l'import de la matrícula s'ha de tenir en compte:

  • El coeficient en el que està inclòs l'ensenyament que curses, que dóna com a resultat el preu del crèdit que correspon aplicar.
  • El nombre de crèdits a matricular en primera, segona, tercera i quarta vegada.
  • Les taxes i les assegurances.

COEFICIENT A (consulteu el vostre ensenyament)

preu crèdit taxes assegurances

1a vegada        17,69€

2a vegada        21,85€

3a vegada        47,34€

4a vegada        65,55€

Gestió d'expedient                  

Suport a l'aprenentatge          

69,80€

70,00€

Escolar INSS                  

Obligatòria addicional      

1,12€

4,70€

COEFICIENT B (consulteu el vostre ensenyament)

preu crèdit           taxes assegurances

1a vegada        25,04€

2a vegada        30,93€

3a vegada        67,00€

4a vegada      92,78€

Gestió d'expedient                

Suport a l'aprenentatge         

69,80€

70,00€

Escolar INSS                    

Obligatòria addicional        

1,12€

4,70€

COEFICIENT C (consulteu el vostre ensenyament)

preu crèdit            taxes assegurances

1a vegada        27,67€

2a vegada        34,17€

3a vegada      74,05€

4a vegada      102,52€

Gestió d'expedient                

Suport a l'aprenentatge         

69,80€

70,00€

Escolar INSS                    

Obligatòria addicional        

1,12€

4,70€