saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació econòmica


Preus

Per calcular l'import de la matrícula s'ha de tenir en compte:

  • El coeficient en el que està inclòs l'ensenyament que curses, que dóna com a resultat el preu del crèdit que correspon aplicar.
  • El nombre de crèdits a matricular en primera, segona, tercera i quarta vegada.
  • Les taxes i les assegurances.

COEFICIENT A (consulteu el vostre ensenyament)

preu crèdit taxes assegurances

1a vegada        25,27€

2a vegada        31,21€

3a vegada        67,63€

4a vegada        93,64€

Gestió d'expedient                  

Suport a l'aprenentatge          

69,80€

70,00€

Escolar INSS                  

Obligatòria addicional      

1,12€

4,61€

COEFICIENT B (consulteu el vostre ensenyament)

preu crèdit           taxes assegurances

1a vegada        35,77€

2a vegada        44,18€

3a vegada        95,72€

4a vegada      132,54€

Gestió d'expedient                

Suport a l'aprenentatge         

69,80€

70,00€

Escolar INSS                    

Obligatòria addicional        

1,12€

4,61€

COEFICIENT C (consulteu el vostre ensenyament)

preu crèdit            taxes assegurances

1a vegada        39,53€

2a vegada        48,82€

3a vegada      105,78€

4a vegada      146,46€

Gestió d'expedient                

Suport a l'aprenentatge         

69,80€

70,00€

Escolar INSS                    

Obligatòria addicional        

1,12€

4,61€