saltar al contingut principal
Cercar
URV

Memòries


Cada any, coincidint amb l’inici de curs, la Universitat presenta la memòria d’activitats de l’any acadèmic anterior. Aquest és un dels instruments que utilitza la URV per retre comptes, però sobretot és una eina centrada en el resum d’activitats de la Universitat, de totes les estructures i els òrgans que la configuren.

L'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili estableix, al seu article 68.3, que correspon al secretari o secretària general l'elaboració de la memòria anual de la Universitat. La memòria anual es presenta cada any a la comunitat universitària en el decurs de l'acte d'inauguració del curs acadèmic i representa el compendi de totes les activitats desenvolupades per la URV al llarg del curs anterior.