saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reprendre estudis

  • CONCEPTE: procés pel qual els estudiants que han interromput els estudis a la URV durant un curs o més demanen poder continuar-los.

Curs d'aplicació: 2024-25

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan

Període: del 2 de maig al 20 de setembre.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost (vegeu, si escau, l'apartat efectes econòmics de la resolució), excepte en els casos en què l'estudiant s'hagi d'adaptar al nou pla. En aquest cas l'estudiant haurà d'abonar l'import de taxa d'adaptació que emetrà la secretaria, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigents. 

Observacions

  • Si s'ha modificat el pla d'estudis durant el període d'interrupció, l'estudiant s'ha d'adaptar al nou pla si el curs corresponent està extingit.

  • L'estudiant s'ha de matricular dins del termini de matrícula.

  • En tots els casos s'ha de complir la Normativa de Permanència.

  • S'ha de tenir en compte la capacitat autoritzada a l'ensenyament.

                                    

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El degà o degana o el director o directora del Centre.

Quan

Com a màxim un mes després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

Cal lliurar la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, actualitzar l'expedient de l'estudiant.

Efectes econòmics

L'estudiant ha d'abonar el rebut generat per la formalització de la seva matrícula.

Observacions

A la notificació es comunicarà la data en què s'ha de matricular.

La matrícula dels admesos per aquesta via serà durant el mes de setembre.

En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.