saltar al contingut principal
Cercar
URV

Expedient Acadèmic

 • CONCEPTE: L'expedient acadèmic és un document pel qual l'estudiant de la URV pot conèixer les assignatures en què s'ha matriculat cada curs acadèmic, i la seva qualificació, d'acord amb les dades que figuren als arxius de la URV.
 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació

On

 1. Directament a través de la Intranet de la URV.

 2. A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis.

 3. A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Quan

En el moment que ho requereixi.

Com

 1. Accedint a la intranet amb el seu usuari i clau d'accés d'estudiant i clicant sobre consulta expedient acadèmic.

 2. Presentant la sol·licitud adreçada al/a la responsable de la secretaria en els casos en què el document s'hagi de presentar en els procediments oficials següents:

 • Trasllat d'expedient (inclòs doctorat i simultaneïtat d'estudis)

 • Beques de col·laboració amb departaments

 • Mobilitat dels estudiants IN a la URV
 • Mobilitat dels estudiants OUT (SICUE-SENECA, AGAUR, ERASMUS, NICARAGUA...)

I sempre que la convocatòria ho permeti:

 • Beques predoctorals del ME i MCiT: FPU i FI

 • Ajuts per a cursos de llengua anglesa a l'estranger destinats a titulats en Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes,  a Mestres i estudiants de Magisteri

Contingut

 • Dades de l'estudiant

 • Dades d'accés

 • Dades de la titulació 

 • Les assignatures amb la qualificació, durada...

 • La nota mitja en base 4 i base 10

 • La distribució dels crèdits, d'acord amb el pla d'estudis i el grau d'assoliment.

      (veure model)

Observacions

 • L'expedient acadèmic es pot obtenir en llengua catalana, castellana i anglesa.

 • Si el document s'ha de presentar en els procediments oficials, s'haurà de demanar a la secretaria, presentant la sol·licitud, i es lliurarà signat pel responsable de la secretaria i amb el segell del centre.

                                                                                                                         

 

Tràmits per a recollir-ho

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

Secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on l'ha sol·licitat.

Quan

A partir de 5 dies hàbils després de presentar la sol·licitud.

Observacions

A petició de la persona interessada el document es pot lliurar a través d'una empresa de missatgeria.  El cost i la gestió anirà a càrrec de la persona interessada.