saltar al contingut principal
Cercar
URV

Presentació


La Universitat Rovira i Virgili és la universitat del sud de Catalunya, que dota el territori d'una estructura de coneixement amb prestigi internacional. Contribueix a avançar cap a una societat més justa i lliure a través de la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la cultura.

L'any 1991 el Parlament de Catalunya en va aprovar la creació a partir de centres universitaris ja existents i va rebre el nom del tarragoní Antoni Rovira i Virgili, escriptor, historiador i polític que va ser president del Parlament de Catalunya a l'exili. Es va recuperar així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia ha tingut com a objectiu posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic de l'entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Mapa de Catalunya amb les seus URV marcades: 12 centres propis; 4 centres adscrits; i 23 departament. 384.000 metres quadrats.

La URV té dotze centres d'ensenyament desplegats al territori, a més de centres adscrits, amb infraestructures modernes i tecnologia que faciliten la docència i la recerca . Tot això a través d'una oferta de formació completa, amb prop de 60 estudis de grau i 60 màsters (una gran part interuniversitaris), un ampli programa de doctorat i una àgil programació de formació permanent per acompanyar els professionals en l'actualització constant de coneixements i millora de les seves capacitats.

Cada curs es formen 15.000 estudiants en ensenyaments de totes les àrees de coneixement, que s'ajusten a la demanda social i a les necessitats de l'entorn. A la URV s'hi pot estudiar en grups reduïts, tenir un tracte proper amb el professorat, fer pràctiques en empreses i seguir una formació dual.

És una universitat amb vocació internacional i forma part de diverses xarxes amb les que es comparteix la visió d'influir en el canvi social a través de l'excel·lència acadèmica i la recerca.

Alhora, és una institució compromesa acadèmicament i socialment amb els drets humans, amb les institucions i els drets i els ideals democràtics de la ciutadania i el territori, i, en especial amb la defensa de la llengua i la cultura catalanes.

La URV es compromet amb el desenvolupament social, cultural, econòmic i sostenible. Per això s'hi formen els futurs professionals socialment i ambientalment responsables.

Els investigadors i investigadores de la Universitat són una font d'atracció de talent i la producció científica que generen incrementa any rere any. Aquesta dada fa millorar el posicionament internacional de la URV i la posició de la institució als rànquings.

La URV se situa en el grup 101-200 del Times Higher Education Impact Rankings

La URV se situa en la posició 112 del World University Rankings d'universitats joves

La URV se situa en el grup 661-670 del QS World University Rankings