saltar al contingut principal
Cercar
URV

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA - Ajustaments de matrícula

  • CONCEPTE: modificacions parcials que l'estudiant vol realitzar a la seva matrícula inicial només en els cinc dies naturals posteriors a la seva matrícula. L'estudiant pot ajustar-la afegint i anul·lant assignatures sense que això impliqui el pagament de la taxa de modificació corresponent.

Curs d'aplicació: 2024-25

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

Directament per automatrícula Internet de les 16 hores a les 23:59 hores del mateix dia.

En el cas dels estudiants de nou accés amb matrícula preelaborada cal que contactin, a través de correu electrònic, amb la seva secretaria de gestió acadèmica de campus/centre perquè es pugui procedir a l’ajustament.

Quan

Fins un màxim de cinc dies naturals després d'haver efectuat la matrícula.

Com

Ajustant la seva matrícula inicial.

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost (vegeu, si escau, l'apartat efectes econòmics de la resolució).

Observacions

Si les modificacions es realitzen en aquest període, l'estudiant podrà fer tots els ajustaments que cregui convenients respecte a la matrícula inicial.

                                             

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

L'estudiant directament.

En el cas de matrícula preelaborada es farà a través de la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre.

Quan

Des que ha formalitzat la matrícula i fins cinc dies naturals després.

Com

Directament per automatrícula Internet de les 16 hores a les 23:59 hores del mateix dia.

Efectes econòmics

L'estudiant haurà d'abonar el rebut generat per la formalització de la seva matrícula. Cal tenir en compte que aquest rebut anul·la els anteriors.

Observacions

És recomanable que l'estudiant revisi acuradament totes les dades del nou resguard de matrícula.

En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.