saltar al contingut principal
Cercar
URV

Accessibilitat

Declaració d'accessibilitat

La Universitat Rovira i Virgili s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre del 2016.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web www.urv.cat, excloent-ne els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Aquest web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Actuacions fetes

Algunes de les funcionalitats implementades al web de la URV per permetre l'accessibilitat dels seus continguts són:

 • Descripcions en text dels continguts d'aquelles imatges que necessiten d'explicació textual perquè compleix algun tipus de funcionalitat.
 • Totes les planes funcionen sense javascript activat.
 • Es compleix l'estàndard XHTML que facilita la correcta visualització en diferents navegadors.
 • Posicionament del contingut mitjançant css i sense taules. D'aquesta manera els lectors de pantalla per a persones amb disminució visual i invidents llegeixen el document d'una manera lògica.
 • S'han seguit les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG) versió 1.0, publicades per la Iniciativa de Accessibilitat Web (WAI) del (W3C).
 • A la majoria de pàgines hem implementat, a l'inici de cada pàgina, un apartat que permet saltar directament a les seccions accessibles a través del teclat o de lectors de pantalla que permeten navegar directament a la secció d'interès.
 • Les pàgines tenen una estructura clara, amb encapçalaments a cada secció que permeten desplaçar-se directament a la secció d'interès.
 • La mida de la lletra i els colors es poden modificar amb les eines del navegador per adaptar-los a persones amb dificultats visuals, hem posat a la seva disposició una fulla d'estils per fer la impressió més amigable. Podeu augmentar la mida del text que veieu per defecte en aquest lloc web a qualsevol navegador modern de la manera següent:
  • Firefox: Feu clic al menú "Visualitza", seleccioneu l'opció de "Mida del Text" i després trieu "Augmenta". Fent els mateixos passos i escollint l'opció "Restableix" tornareu a la mida de text per defecte.
  • Opera: Feu clic al menú "Veure" i escolliu "Escala". Aquesta opció és capaç d'augmentar o disminuir la mida de pàgina tant en porcions d'un 10% com en un 150% o un 200%. Trieu el 100% per tornar a veure la mida de text per defecte.
  • Safari: Feu clic al menú "Veure" i escolliu l'opció de "Fer més gran el text". Per tornar a la mida de text per defecte trieu l'opció de "Fer més petit el text".
  • Internet Explorer: Feu clic al menú "Veure", escolliu l'opció de "Mida de Text" i després trieu "Més gran". L'opció "Mitjana" restableix el text a la mida per defecte.
 • Es pot navegar per la major part del web utilitzant el teclat.
 • Es pot navegar per la major part de la web amb un lector de pantalla.

Contingut no accessible

Pot ser que alguns continguts concrets del web https://www.urv.cat, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018, no compleixin els requisits estipulats als Reial decret 1112/2018 com a conseqüència d'errors d'edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals.

Pel que fa al contingut dins de l'àmbit de la legislació aplicable, hi poden haver arxius ofimàtics en PDF o altres formats no compleixin la totalitat dels requisits d'accessibilitat:

 • Algunes pàgines i documents adjunts no estan escrits de manera clara.
 • Algunes taules no tenen fila de capçalera.
 • Algunes pàgines tenen un contrast de color insuficient.
 • Alguns encapçalaments no són consistents.
 • Algunes imatges no tenen text alternatiu.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració d'accessibilitat es va actualitzar el 7 de novembre de 2022. El mètode utilitzat ha estat una autoavaluació feta per la URV i està previst que hi hagi avaluacions externes periòdicament.

Observacions i dades de contacte

Podeu fer arribar incidències sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment en aquest web.
 • Transmetre dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol consulta o suggeriment de millora relatius a l'accessibilitat del web.

Les comunicacions les rep la unitat de Suport Web del Gabinet de Comunicació i Màrqueting  de la Universitat Rovira i Virgili, la qual les traslladarà a qui correspon.

Podeu presentar queixes i suggeriments (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) a través de la Seu electrònica de la URV, mitjançant el formulari de contacte o bé per correu electrònic a l'adreça web(ELIMINAR)@urv.cat.

Com demanar contingut en un format accessible

Si necessiteu informació en un format diferent, contacteu amb nosaltres a través del correu web(ELIMINAR)@urv.cat i indiqueu:

 • El vostre nom i correu electrònic.
 • La URL on hi ha el contingut.
 • El format en què necessiteu la informació.

Procediment d'aplicació

En el cas que la resposta a la sol·licitud d'informació accessible o queixa hagi estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleixi amb els requisits contemplats a la normativa vigent, la persona interessada podrà iniciar una reclamació segons estableix l'article 13 del RD 1112/2018, la qual es dirigirà davant la Unitat de Web. Es presenta al Registre General de la URV, presencialment o mitjançant el formulari de "Sol·licitud genèrica" dins de l'apartat Tràmits del registre electrònic a la Seu electrònica de la URV.

Contingut opcional

La URV ha complert amb el seu compromís de garantir l'accessibilitat a la seva web recollint totes les recomanacions donades pel World Wide Web Consortium (W3C) i altres organitzacions internacionals. L'objectiu ha estat crear un web que treballi millor per a tots i que funcioni en qualsevol dispositiu d'accés a Internet.

El nostre web també és accessible des del punt de vista de la facilitat del seu ús, ja que s'ha modificat per a què sigui fàcil d'utilitzar pel màxim de persones, sigui quina sigui la seva experiència, context i capacitats, amb un disseny fàcil i una estructura eficient i clara.

El web de la URV aconsegueix en la majoria del seus continguts les pautes d'accessibilitat de nivell AA definides per les normes WAI, ampliada en alguns punts i recomanacions addicionals per millorar-ne l'accessibilitat.

Continuem realitzant treballs d'auditoria i consultoria per adequar les possibles disconformitats i aconseguir una accessibilitat plena al web que en permeti el seu ús a qualsevol persona, independentment de les seves capacitats.