saltar al contingut principal
Cercar
URV

Identitat institucional


La Universitat ha de comunicar tot el que fa. Es tracta d'un compromís ineludible per acomplir l'objectiu de posar el coneixement al servei de la societat i també per rendir comptes com a servei públic. Alhora, totes les accions de comunicació de la URV han d'identificar inequívocament la institució, tant per assumir la responsabilitat com per fer-ne valer els mèrits.

Amb aquests objectius el Consell de Govern de la URV de l'11 de juliol de 2013 va aprovar els criteris amb què s'ha elaborat el present Manual d'imatge institucional. És un document viu i flexible, que concreta els criteris per identificar la institució i totes les unitats, serveis, programes i activitats del grup URV.

El Manual estableix uns usos i recomanacions en funció dels diferents suports i contextos de comunicació. La creació de logotips, plantilles i qualsevol element d'identificació aplicant els criteris amb què s'ha elaborat el present Manual és responsabilitat del Gabinet de Comunicació i Relacions Externes de la Universitat. En cas d'actuacions conjuntes amb tercers, la forma d'identificació s'haurà de resoldre en els respectius convenis o acords. 

L'objectiu del present document és, doncs, dotar la comunitat universitària d'eines d'identificació transversals i harmonitzades per potenciar la visibilitat de la URV i totes les seves parts.