saltar al contingut principal
Cercar
URV

Identitat institucional


La Universitat ha de comunicar tot el que fa. Es tracta d'un compromís ineludible per acomplir l'objectiu de posar el coneixement al servei de la societat i també per rendir comptes com a servei públic. Alhora, totes les accions de comunicació de la URV han d'identificar inequívocament la institució, tant per assumir la responsabilitat com per fer-ne valer els mèrits.

Amb aquests objectius el Consell de Govern de la URV de l'11 de juliol de 2013 va aprovar els criteris amb què s'ha elaborat el present Manual d'imatge institucional. És un document viu i flexible, que concreta els criteris per identificar la institució i totes les unitats, serveis, programes i activitats del grup URV.

El Manual estableix uns usos i recomanacions en funció dels diferents suports i contextos de comunicació. La creació de logotips, plantilles i qualsevol element d'identificació aplicant els criteris amb què s'ha elaborat el present Manual és responsabilitat del Gabinet de Comunicació i Màrqueting de la Universitat. En cas d'actuacions conjuntes amb tercers, la forma d'identificació s'haurà de resoldre en els respectius convenis o acords. 

L'objectiu del present document és, doncs, dotar la comunitat universitària d'eines d'identificació transversals i harmonitzades per potenciar la visibilitat de la URV i totes les seves parts.


Manual bàsic d’identitat:

Colors corporatius

La utilització sistemàtica d’uns codis de colors corporatius contribueix a identificar les comunicacions de la Universitat. Els colors principals deriven dels colors utilitzats al logotip. 

COLOR   PANTONE   C M Y K   R G B   WEB
Vermell URV   7623 C   28 93 86 27   144 41 42   #90292A
Negre URV   P Process Black C   0 0 0 100   35 31 32   #231F20

Els colors complementaris permeten desenvolupar comunicacions diverses de forma harmònica. Estan recomanats per compondre documents de presentació i altres.

COLOR   PANTONE   C M Y K   R G B   WEB
Vermell   185 C   1 100 92 0   235 0 40   #EB0029
Sanguina   187 C   22 100 89 15   172 22 44   #AC162C
Groc   116 C   0 18 100 0   255 206 0   #FFCE00
Carabassa   130 C   2 38 100 0   247 168 0   #F7A800
Gris clar   Cool Gray 1 C   13 11 12 0   219 217 214   #DBD9D6
Gris fosc   429 C   38 27 27 0   164 169 173   #A4A9AD

Podeu revisar al Manual d’Identitat Institucional de la URV els colors institucionals per àmbits de coneixement i per àmbits funcionals.

Tipografia corporativa

Tipografia Òptima: la tipografia principal és l'Òptima Roman, Òptima Demi i Òptima Bold. Cal tenir en compte que l'ús de la tipografia de la família Òptima requereix disposar de la corresponent llicència, i això afecta tant la tipografia principal com les versions complementàries.

Tipografia Noto: la segona família de tipografies complementàries, Noto, és d'ús lliure i es pot descarregar d'internet. Aquesta família està especialment recomanada en la composició de comunicacions digitals.

En cas de no disposar de la tipografia Òptima, es pot demanar la seva instal·lació mitjançant sau.urv.cat.

Àrea de seguretat

Les àrees de seguretat es creen per assegurar que la imatge és visible i llegible en totes les comunicacions.

Al voltant de la imatge de la Universitat s'ha de preservar una àrea de seguretat equivalent a un terç de l'alçada de la mateixa imatge. Els elements que no formen part de la imatge, com tipografies o imatges (excloent el tractament del fons i la composició tipogràfica del logotip) no han d'envair aquesta àrea.

Aplicacions no permeses

Cal evitar modificacions i deformacions de la imatge de la Universitat.

No estan permeses modificacions en la relació de la imatge i la identificació tipogràfica en qualsevol de les versions dels logotips.


Exemples de fons acceptables. La condició és que hi hagi el contrast necessari per fer una lectura completa i inequívoca del logotip:

Identificació d'unitats i creació de logotips

Les unitats, grups i serveis han de demanar al Gabinet de Comunicació i Màrqueting que els generi el seu logotip per tal de seguir amb les directrius del Manual d’Identitat Institucional de la URV.

Les unitats de la URV s'han d'identificar en tots els casos amb la imatge corporativa de la Universitat. Alhora, amb una identificació tipogràfica flexible es pot generar una família de logotips que cobreix les diferents necessitats de signatura de les unitats segons el context comunicatiu.

No es pot substituir ni es poden incorporar altres marques al logotip de la Universitat sense el vistiplau del Gabinet de Comunicació i Màrqueting.