saltar al contingut principal
Cercar
URV

Recerca


La URV treballa per potenciar totes les activitats de recerca dels seus membres, incidint especialment en l'enfortiment dels diferents grups i en la qualitat i la magnitud de la producció científica. Per aconseguir-ho, la Universitat té unes estructures complexes que treballen juntes i coordinades dins aquest camp, amb els grups de recerca com a unitat bàsica. Les activitats d’aquests grups es poden desenvolupar en el marc dels departaments, dels instituts universitaris d’investigació (tant científics com tècnics) o d’altres centres. La funció principal dels instituts és organitzar, desenvolupar i avaluar els programes de recerca bàsica i aplicada o de creació artística en l'àmbit de les seves competències. D’altra banda, els centres de recerca comparteixen aquestes funcions però es diferencien en el fet que poden ser creats per la Universitat.