saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estructures de docència

La URV disposa de dotze centres propis i dos d’adscrits, des dels quals s’imparteixen prop de cinquanta ensenyaments de primer i segon cicle. A més, també ofereix postgraus, doctorats i màsters. Tot això és possible gràcies a la feina de les facultats i escoles tècniques i universitàries, que organitzen els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que garanteixen que els nostres alumnes tinguin una formació de màxima qualitat. Per la seva banda, els més de vint departaments aglutinen els diferents ensenyaments segons l’àrea de coneixement a què pertanyen i s'encarreguen d’organitzar l’activitat del col·lectiu docent i investigador.

Un altre camp bàsic de la URV és la recerca. Per aconseguir un alt nivell de qualitat en aquest terreny, es potencien els instituts de recerca i els centres d’innovació, claus per a la transferència de tecnologia, com succeeix amb els hospitals.