saltar al contingut principal
Cercar
URV

Ètica en la Recerca i la Innovació a la Universitat Rovira i Virgili

Ètica de la Recerca i la Innovació a la Universitat Rovira i Virgili

Totes les activitats de recerca i innovació (R+D+I) a la Universitat Rovira i Virgili (URV) han de respectar els principis ètics fonamentals, incloent-hi els que recull la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea i les normes ètiques pertinents. Aquests principis inclouen la necessitat de garantir la llibertat d'investigació i la necessitat de protegir la integritat física i moral de les persones i el benestar dels animals.

L'ètica és important per a tots els àmbits d'R+D+I. El consentiment informat i la confidencialitat són tan importants per a un estudi sociològic com per a la investigació clínica.

Comprovacions ètiques prèvies a l'activitat d'R+D+I

Òrgans d'Ètica de la Recerca i la Innovació

Procediment ètic

Imparcialitat, independència, conflicte d'interessos i confidencialitat

Codi de bones pràctiques en recerca de la URV

Més informació

Con la colaboración de: