saltar al contingut principal
Cercar
URV

Amics i Amigues de la URV

Avantatges i serveis

Carnet

L'alta com a Amic i Amiga de la URV porta associada la tramitació d'un carnet específic que permet acreditar-se com a membre d'AiA a l'hora de gaudir dels diferents serveis. El nou usuari/a rebrà en el termini aproximat de 15-20 dies el carnet per correu postal certificat al seu domicili, a l'adreça que hagi especificat en el moment de donar-se d'alta.

Serveis del Centre de Recursos per l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI)

 • Accés a les instal·lacions del CRAI.
 • Servei de préstec de documents segons la normativa vigent: vegeu Reglament del Servei de Préstec del CRAI de la URV.
 • Informació general i especialitzada: possibilitat de rebre informació bibliogràfica sobre els serveis que el CRAI i que la URV ofereix.
 • Consulta de catàleg i fons bibliogràfic: Consulta del fons bibliogràfic mitjançant la base de dades disponible o directament a les prestatgeries de les biblioteques.
 • Biblioteca digital: servei d'accés i consulta a través de la web del CRAI a la Biblioteca Digital de la URV (recursos electrònics i/o base de dades). Accés exclusiu des dels ordinadors del CRAI.
 • Préstec interbibliotecari (amb tarifa de comunitat universitària): accés al préstec de documents disponibles en biblioteques associades d'altres universitats o centres.
 • Servei de reprografia (assumint cost): autoservei de fotocopiadores, reproducció de documents, ubicades al CRAI de la URV, tot respectant la normativa vigent de la propietat intel·lectual.

Recursos informàtics

 • Accés a la xarxa wifi CRAI-URV com a membre d'Amics i amigues de la URV. Sempre des de les instal·lacions dels CRAI, l'accés a la Xarxa Eduroam no està permesa. Vegeu informació sobre l’accés.
 • Accés a la Intranet d’AiA: accés a una xarxa local de la URV amb accés restringit als membres del col·lectiu d'Amics i Amigues (AiA), on podran accedir a informació interna de la Universitat.
 • Adreça electrònica corporativa (servei opcional): Adreça de correu electrònic de la URV amb el format següent: nom.cognom@amicsiamigues.urv.cat. S'accedeix des d'un enllaç a la intranet.

Servei Lingüístic

Els usuaris compten amb preus preferencials a les matrícules dels cursos organitzats pel Servei Lingüístic de la URV, aplicant-se les mateixes tarifes que tenen el PAS, el PDI o els estudiants.

Invitació a les activitats culturals i acadèmiques

Possibilitat de poder assistir als actes organitzats per la Universitat oberts a totes les persones vinculades a la URV.

Serveis de l'Oficina de l'Estudiant (OFES)

 • Borsa d'habitatge: Possibilitat de consultar informació de la base de dades d'accés restringit de pisos i habitacions que gestiona l’Oficina de l’Estudiant.

Serveis de l'Oficina de Compromís Social (OCS)

 • Participació en grups culturals de la URV: Possibilitat de ser membre d'algunes de les aules culturals gestionades per l’Oficina de Compromís Social (OCS), com la Coral Universitària, l'Orfeó de la URV o l'Aula de Teatre.

Accés als productes de la URV

Accés al catàleg de productes de la botiga de la URV, servei d'accés electrònic mitjançant el web de la Universitat.

Comunicació corporativa (servei opcional)

Activació de la possibilitat de rebre informació dels diferents serveis i unitats de la URV.

Serveis financers, associats al carnet

Possibilitat de beneficiar-se dels avantatges que tenen els membres de la comunitat universitària de la URV. Les condicions específiques es poden consultar a l'apartat "Acords entitats financeres", habilitat a la intranet.

Descomptes, si s'escau, en activitats de la URV

Possibilitat de tenir descomptes a l'hora de tramitar les inscripcions a activitats organitzades per alguna unitat de la URV en què s'hagi tingut en compte de forma específica el col·lectiu.