saltar al contingut principal
Cercar
URV

Sol·licitud genèrica

***Avís***

La situació d'excepcionalitat causada per l'alerta sanitària per la COVID-19 obliga a prendre mesures que alteren el funcionament normal de la Universitat.

És per això que cal presentar totes les sol·licituds utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV".

L'atenció es farà preferiblement per correu electrònic i per telèfon, però si considereu necessari que us atenguem presencialment haureu de demanar hora per concertar cita prèvia. Consulteu la disponibilitat a través de la web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre Campus.

  • CONCEPTE: model d'instància que l'estudiant pot utilitzar per a la presentació d'una petició o sol·licitud no preestablerta.

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui:

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On:

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.
Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis.

Quan:

En el moment que pertoqui a criteri de la persona interessada, sempre que en la normativa corresponent no hi hagi fixat un termini concret.

Com:

Presentant la documentació següent:

 

Resolució de la sol·licitud

Qui:

L'òrgan competent.

Quan:

El més aviat que sigui possible. El termini màxim en què es notificarà la resolució expressa serà de tres mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre oficial de la URV (LLei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques). 

Com:

Les resolucions es comuniquen preferentment mitjançant la notificació electrònica per a procediments determinats.

Alternativament es poden comunicar:

  • Lliurant-la a la persona interessada a l'adreça que consta a la instància, per correu certificat amb justificant de recepció.
  • La persona interessada la pot recollir personalment i signar el justificant de recepció corresponent.