saltar al contingut principal
Cercar
URV

HR Excellence in Research

La Comissió Europea vol aconseguir un mercat laboral obert i transparent per als investigadors. Per a això ha adoptat la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors.

La Universitat Rovira i Virgili avala els supòsits bàsics de la carta i del codi. Tradicionalment, les universitats han buscat desenvolupar oportunitats professionals per als seus empleats i un mercat laboral obert i un procés de selecció transparent per als investigadors potencia la mobilitat i les opcions dels investigadors joves.

L'Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R) és un procediment dissenyat per ajudar les institucions de recerca en la implementació de la Carta i el Codi de Conducta. Aquest procediment inclou (entre altres coses) una anàlisi interna de normes, normatives i pràctiques i l'elaboració d'un pla d'acció.

La carta i el codi contenen quaranta principis. L'anàlisi interna mostra que la majoria de la legislació, les normes internes i les pràctiques de la Universitat Rovira i Virgili estan d'acord amb aquests principis. Però per aprofundir encara més en les normes i pràctiques, la URV ha elaborat un pla d’acció que es revisa de forma periòdica.

Les institucions de recerca que actuen d'acord amb els principis de la carta i el codi estan autoritzades a utilitzar el segell HR Excellence in Research. La URV va obtenir aquesta distinció per primer cop el 2014 i la va renovar el 2018 i el 2023. Aquesta darrera vegada, després de la visita d'un equip d'experts internacionals que s’han reunit amb investigadors, tècnics i responsables polítics per tal d'avaluar el progrés en la implantació de l'estratègia HRS4R a la URV.