saltar al contingut principal
Cercar
URV

Participació


La lletra i) de l'article 152 de l'Estatut de la URV estableix com a dret de l'estudiant participar en els òrgans de govern i de gestió de la Universitat, d'acord amb el que estableix aquest Estatut i les normes que el desenvolupin.

Aquesta participació queda reflectida en els següents òrgans de govern i participació:

Àmbit Òrgan Nombre o Percentatge de participació estudiantil
General Consell Social 1 estudiant
Claustre 52 estudiants
Consell de Govern 5 estudiants
Particular Junta de Centre El 26 %
Consell de Departament Entre el 10 i el 25%
Consell d'Institut El 10%

Contacte

  • Guillem Roqué Secall
    Oficina de l'Estudiant
  • Campus Catalunya
    Av. Catalunya, 35. 43002 – Tarragona
  • 977 558 476