saltar al contingut principal
Cercar
URV

Anul·lació de matrícula per interès personal a partir de l'inici de l'activitat acadèmica i fins al 15 de novembre

 • CONCEPTE: cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula prèviament formalitzada amb la consegüent pèrdua dels drets d'examen i de la condició d'estudiant i dels beneficis que aquest estatus comporta.

Curs d'aplicació: 2023-24

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

També es pot presentar la sol·licitud a través dels tràmits en línia de la URV o el registre electrònic de la URV.

Quan

A partir de l'inici de l'activitat acadèmica i fins al 15 de novembre.

Com

Presentant la documentació següent:

                                     

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim 5 dies després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau. En aquest termini, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitzarà l'expedient de l'estudiant.

 • Es regularitzarà informàticament l'anul·lació de la matrícula.

Efectes econòmics

 • Per poder fer efectiva l'anul·lació caldrà estar al corrent de pagament de les taxes, assegurances i serveis voluntaris, si s’escau, i del 40% del preu dels crèdits.

 • Si l'estudiant ha fet efectiu l'import de la matrícula amb pagament únic, se li retornarà el 60% del preu dels crèdits.

 • Si l'estudiant s'ha matriculat amb la condicionalitat de sol·licitant de beca, es regularitzarà la matrícula eliminant aquesta condicionalitat i caldrà que pagui el 40% dels crèdits matriculats.
   
 • Per poder fer efectiva l'anul·lació sol·licitada caldrà estar al corrent de pagament de la regularització que correspongui.
 • Si no s'abonen els imports dels rebuts que correspongui (les taxes, assegurances i serveis voluntaris, si s'escau, més el 40% del preu dels crèdits) en els terminis establerts, seran reclamats en fase d'impagament i no es farà efectiva l’anul·lació sol·licitada. Els estudiants que es troben en aquesta situació seran considerats suspesos temporalment. Durant el període en què estiguin en situació de suspensió temporal no se'ls podrà expedir certificats, expedients acadèmics ni el títol. No podran tampoc reprendre els seus estudis a la universitat en cursos posteriors sense abonar prèviament els imports pendents. El decret de preus públics ho estableix per a la mateixa universitat o per a una altra universitat catalana.

 • Un cop feta efectiva l'anul·lació, no es retornaran les quantitats abonades per l'estudiant en concepte de matrícula (taxes, assegurances, serveis voluntaris i 40% del preu dels crèdits), ni l'import de la taxa d'estudi de convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de crèdits de pla d'estudis, ni els imports abonats en concepte de crèdits reconeguts/convalidats.

Observacions

 • L'anul·lació de la matrícula comporta la pèrdua de la plaça i el cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula efectuada.

  • Als estudiants de nou accés se'ls retornaran els documents lliurats en el moment de la matrícula. Per iniciar qualsevol estudi universitari, caldrà que novament facin la preinscripció oficial.

  • La resta d'estudiants, per continuar els mateixos estudis, hauran de sol·licitar reprendre estudis.

 • Si l'estudiant ha sol·licitat beca, també quedarà anul·lada. Si ja ha percebut els ajuts vinculats a la beca, caldrà que els retorni.