saltar al contingut principal
Cercar
URV

ACREDITACIÓ PROGRAMES ASSIGNATURES PER: Trasllat d'expedient / reconeixement de crèdits

***Avís***

La situació d'excepcionalitat causada per l'alerta sanitària per la COVID-19 obliga a prendre mesures que alteren el funcionament normal de la Universitat.

És per això que cal presentar totes les sol·licituds utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV".

L'atenció es farà preferiblement per correu electrònic i per telèfon, però si considereu necessari que us atenguem presencialment haureu de demanar hora per concertar cita prèvia. Consulteu la disponibilitat a través de la web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre Campus.

  • CONCEPTE: sol·licitud per a l'obtenció dels programes de les assignatures que s'han cursat i superat a la URV (Guia Docent) per acreditar-los oficialment, en els tràmits següents:  trasllat d'expedient / reconeixement de crèdits

Tràmits de la sol·licitud

Qui

  • L'estudiant que ha sol·licitat el trasllat d'expedient o ha iniciat estudis a una Universitat i vol demanar reconeixement d'assignatures.

Ho podrà sol·licitar la persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis.

Quan

A partir del moment en què li requereixi la universitat de destí.

Com

Presentant la documentació següent:

Si les guies docents estan destinades a:

  • Una universitat catalana, i estan disponibles a la web, la secretaria les segellarà i les retornarà a l'estudiant. Quan sigui possible, el segell de la URV ja estarà inclòs, i la persona interessada podrà obtenir-los directament. En el cas que no estiguin disponibles a la web, la secretaria traslladarà la petició al deganat/direcció del centre. 
  • Una universitat de parla castellana, la secretaria traslladarà la sol·licitud al deganat/direcció, des d'on es farà la gestió de traducció al castellà.

Observacions

Els estudiants que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).

Sempre que sigui possible, els programes correspondran a la Guia Docent, difosa a través de la web de cada centre.

L'estudiant pot justificar la data límit que estableix la universitat de destí per intentar ajustar els terminis de lliurament de la traducció.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El deganat o direcció del centre.

Quan

El termini previst des de la presentació dels programes per part de l'estudiant fins al lliurament de la traducció serà de dos mesos (sense comptar el mes d'agost).

Sempre que sigui possible, aquest termini s'escurçarà.

Com

Es lliuraran a l'estudiant els programes segellats.