saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tràmits administratius dels estudiants de màster

CALENDARI DELS TERMINIS

CONSIDERACIONS GENERALS

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

         DINS ELS 5 DIES NATURALS POSTERIORS A LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

          → ABANS DE L'INICI DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA

          → A PARTIR DE L'INICI DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA I FINS EL 15 DE NOVEMBRE

          → A PARTIR DEL 15 DE NOVEMBRE I FINS EL 15 DE FEBRER

        AJUSTAMENTS

        AMPLIACIÓ D'ASSIGNATURES

        CANVI DE GRUP

        RENÚNCIA D'ASSIGNATURES

        SUBSTITUCIÓ ENTRE ASSIGNATURES

         RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OBTINGUTS EN ENSENYAMENTS OFICIALS

         RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER L'ACREDITACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL I PROFESSIONAL

         RECONEIXEMENT DELS CRÈDITS CURSATS EN ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS NO OFICIALS