saltar al contingut principal
Cercar
URV

ACREDITACIÓ PROGRAMES ASSIGNATURES PER: Legalització de programes d'assignatures i plans d'estudis

 • CONCEPTE: És la certificació, a través de l'organisme competent, de la validesa i autenticitat dels programes de les assignatures cursades i superades per l'estudiant/titulat a la URV, que han de tenir efectes a l'estranger, així com del pla d'estudis seguit.

Curs d'aplicació: 2023-24

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

Què

 • Els programes de les assignatures, que a la URV tenen el format de Guia Docent.
 • El pla d'estudis cursat

Quan

En el moment en què ho requereixi.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Com

Presentant la documentació següent:

 • Sol·licitud adreçada al deganat / direcció del centre.
 • Relació dels programes de les assignatures cursades i superades a la URV i de les quals es demana l'acreditació, que serà validada pel / per la responsable de la secretaria.
 • Si fos el cas, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció econòmica (família nombrosa, etc.).

Cost

La prestació d'aquest servei comporta el pagament de la taxa corresponent

                                     

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/la degà/ana i/o director/a del centre.

Quan

En el termini màxim de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud.

S'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

Des del deganat / la direcció del centre

 1. Es recopilaran en llengua castellana les guies docents de les assignatures cursades i superades a la URV. 
 2. S'obtindrà el pla d'estudis seguit, a través de la publicació al BOE, llevat en el cas de Màsters universitaris, regulats pel RD 56/2005, que es farà a través del document que s'ha preparat a aquests efectes.
 • S'enquadernaran, se segellaran totes les pàgines i es numeraran.
 • S'inclourà una certificació del degà/ana/director/a de centre, signada de manera original amb antesignatura, donant fe que els programes / pla d'estudis són els impartits en el centre esmentat, i que han estat superats per la persona interessada. S'especificarà el nombre de pàgines de què consta el document que recull els programes / pla d'estudis.
 • La signatura ha d'estar reconeguda via notarial. No es poden signar per ordre, autorització de signatura, absència o qualsevol altra justificació.

Des de la secretaria del centre

 • Es generarà la taxa corresponent i es lliurarà a l'estudiant.
 • Es lliurarà a l'estudiant la documentació, un cop l'estudiant hagi abonat l'import de la taxa generada prèviament.

L'estudiant

 • Quan disposi de la documentació, farà els tràmits corresponents davant el notari referenciat per la Universitat.

Observacions

Si un estudiant vol acreditar assignatures superades en diferents ensenyaments, les sol·licituds s'hauran de presentar separadament.