saltar al contingut principal
Cercar
URV

Superació del límit màxim de crèdits matriculats per curs

  • CONCEPTE: sol·licitud expressa per poder excedir el nombre màxim de crèdits establerts a la normativa de permanència per a la matrícula d'un curs acadèmic.

Curs d'aplicació: 2024-25

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

També es pot presentar la sol·licitud a través dels tràmits en línia de la URV o el registre electrònic de la URV.

Quan

  • Des del 2 de maig fins al 30 d’octubre.

  • Període extraordinari de febrer (pendent de concretar el calendari)

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

Si es pot autoritzar i formalitzar el tràmit sol·licitat s'ha d'abonar l'import de la taxa de modificacions de matrícula, si escau, que emet la secretaria, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

És recomanable que es tramiti la sol·licitud abans del període en què li pertoqui matricular-se.

En el cas que l'estudiant vulgui superar els 72 crèdits màxims establerts, el centre ho podrà autoritzar tenint en compte l'expedient de l'estudiant i altres circumstàncies que ho justifiquin. 

Cal tenir en compte que, amb caràcter general, en el nombre màxim de crèdits no computen les assignatures de què l'estudiant s'ha matriculat i no ha superat en el curs anterior. Se'n poden exceptuar els ensenyaments que hagin especificat un altre tractament en la memòria del pla d'estudis (els graus dels centres ETSE i ETSEQ).

En el cas d'itineraris curriculars corresponents a dobles titulacions el límit màxim de què es poden matricular els estudiants per curs acadèmic, serà igual al nombre de crèdits del curs amb major nombre de crèdits de cadascun dels itineraris.

                                         

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/la degà/ana o director/a del Centre.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

En el cas de resolució favorable la secretaria es posarà en contacte amb la persona interessada mitjançant un correu electrònic a l'adreça institucional (****@estudiants.urv.cat) i li donarà les indicacions corresponents.

Si l'estudiant no s'ha matriculat: 

 Haurà d'automatricular-se fins a un màxim de 72 crèdits el dia i hora assignat i una vegada hagi rebut l'autorització per correu electrònic haurà de respondre a la secretaria indicant quines assignatures vol afegir a la seva matrícula. (*)
 

Si l'estudiant ja s'ha matriculat: 

 Una vegada hagi rebut l'autorització per correu electrònic haurà de respondre a la secretaria indicant quines assignatures vol afegir a la seva matrícula. (*)

(*) Sempre que l'estudiant hagi sol·licitat la superació del límit de crèdits màxims per curs abans de transcorreguts els 5 dies naturals des que va fer la seva matrícula no procedirà l'aplicació de la taxa de modificacions i ampliacions de matrícula.

En el cas de resolució desfavorable, es lliura la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

Efectes econòmics

L'estudiant ha d'abonar el rebut generat per la formalització de la seva matrícula i/o el resultant de la modificació.