saltar al contingut principal
Cercar
URV

Aplicació per a estudiants estrangers residents legals a Espanya, del preu establert per a màsters que no habiliten per a l’exercici de professions regulades

  • CONCEPTE: Aplicació del preu establert per a estudiants nacionals d'estats membres de la Unió Europea a aquells estudiants que cursen un màster que no habilita per a l'exercici d'activitats professionals i que, tot i no ser nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein, Suïssa o Andorra, acrediten la residència legal a Espanya.

Curs d'aplicació: 2023-24

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, amb la prèvia identificació.

Ha d'haver estat admesa per cursar els estudis de màster o ja hi ha d'haver estat matriculada.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan

Un cop admès o matriculat, en qualsevol moment i fins al 20 de desembre de 2023.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

Aquest tràmit no implica cap cost per a l'estudiant.

                                           

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

La Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/ Centre.

Quan

Com a màxim un mes després d'haver presentat la sol·licitud i la documentació completa, si s'escau. En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil. 

Com

En cas de resolució favorable, la Secretaria introduirà les dades de la residència a l'expedient.

  • Si la sol·licitud es presenta i s'accepta abans de formalitzar la matrícula, quan l'estudiant es matriculi, ja pagarà el mateix preu per crèdit que els estudiants nacionals d'estats membres de la Unió Europea.
  • Si la sol·licitud es presenta i s'accepta després de formalitzar la matrícula, la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/ Centre ha de regularitzar l'expedient i la matrícula i, si escau, ha de ferla devolució corresponent.
    L'original de la resolució s'arxiva a l'expedient de l'estudiant. L'estudiant rebrà un correu electrònic amb còpia de la resolució en què se l'informarà que pot formalitzar matrícula o, en cas que ja l'hagi formalitzat, que a la plataforma "Els meus rebuts" trobarà el rebut de matrícula amb el nou preu aplicat.

En el cas de resolució desfavorable, la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre ha de comunicar de forma expressa la resolució a l'estudiant, mitjançant notificació electrònica.