saltar al contingut principal
Cercar
URV

Avançament al desembre/gener de la primera convocatòria del Treball de Fi de Màster (quan en el pla d'estudis figura en el segon quadrimestre o anual)

  • CONCEPTE: procés a través del qual l’estudiant sol·licita ser avaluat i que consti la qualificació en acta al mes de desembre/gener de l’assignatura de Treball de Fi de Màster. 

Curs d'aplicació: 2024-25

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan

Des del dia de la matrícula fins al dia 30 de novembre.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

                                         

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim 5 dies hàbils després de finalitzar el termini.

Com

  • Una vegada resolta la sol·licitud en sentit favorable s'actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant amb el canvi de convocatòria.
    La constància dels canvis a l'expedient substitueix la notificació personal expressa (es pot consultar a Intranet - consulta d'expedient acadèmic).

  • Si es desestima la sol·licitud es notificarà expressament a la persona interessada.

Efectes econòmics

No té efectes econòmics. 

Observacions

Si l'estudiant no supera l'assignatura en aquesta convocatòria (desembre/gener), pot ser avaluat a la segona convocatòria.

Segons el criteri de cada centre, l'estudiant també podria sol·licitar, abans del 20 de maig, l’avançament de la segona convocatòria (setembre) al juny. (sol·licitud)

 En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.