saltar al contingut principal
Cercar
URV

Avançament al desembre/gener de la primera convocatòria del Treball de Fi de Màster (quan en el pla d'estudis figura en el segon quadrimestre o anual)

***Avís***

Les sol·licituds s'han de presentar utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV".

L'atenció es farà per correu electrònic, per telèfon, i presencialment, en aquest últim cas, però, haureu de demanar hora per concertar cita prèvia. Consulteu la disponibilitat a través de la web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre Campus.

  • CONCEPTE: procés a través del qual l’estudiant sol·licita ser avaluat i que consti la qualificació en acta al mes de desembre/gener de l’assignatura de Treball de Fi de Màster. 

Curs d'aplicació: 2022-23

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan

Des del dia de la matricula fins el dia 30 de novembre.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis (si s’escau, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció: família nombrosa, etc.).

                                         

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim 5 dies hàbils després de finalitzar el termini.

Com

  • Una vegada resolta la sol·licitud en sentit favorable s'actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant amb el canvi de convocatòria.
    La constància dels canvis a l'expedient substitueix la notificació personal expressa (es pot consultar a Intranet - consulta d'expedient acadèmic).

  • Si es desestima la sol·licitud es notificarà expressament a la persona interessada.

Efectes econòmics

No té efectes econòmics. 

Observacions

Si l'estudiant no supera l'assignatura en aquesta convocatòria (desembre/gener), pot ser avaluat a la segona convocatòria.

Segons el criteri de cada centre, l'estudiant també podria sol·licitar, abans del 20 de maig, l’avançament de la segona convocatòria (setembre) al juny (sol·licitud).