saltar al contingut principal
Cercar
URV

Durada dels estudis: Baixa temporal per embaràs o malaltia / maternitat o paternitat

 • CONCEPTE: És el tràmit a seguir pels doctorands matriculats que interrompen els seus estudis per malaltia o embaràs i/o per maternitat o paternitat.

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

El doctorand o doctoranda, o persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Si els doctorands no tenen accés als tràmits en línia, podran presentar la sol·licitud al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili o a qualsevol dels seus registres auxiliars.

Quan

En qualsevol moment durant el curs acadèmic, sempre que el/la doctorand/a estigui matriculat aquell curs.

Com

Presentant:

 • Sol·licitud adreçada a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre corresponent.
 • En les baixes per malaltia o embaràs: Justificant mèdic oficial en el qual consti la data d’inici de la baixa i la previsió de l’alta.
 • En les baixes per maternitat o paternitat: Document oficial on consti la data de naixement del/ de la fill/a. La durada d’aquestes baixes en ambdós casos és de 16 setmanes posteriors al naixement del/de la fill/a fins que compleix l’any.

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

 • Durant el període que el doctorand o doctoranda està en aquesta situació:

  • Ha de formalitzar la matrícula. En cas de no fer-ho durant dos cursos acadèmics consecutius, es considerarà que causa baixa definitiva al programa per no formalitzar la matrícula.

  • A la data límit inicial se li afegeix la durada de la baixa per poder tenir més temps per poder dipositar la tesi doctoral.

  • Durant la baixa, l'estudiant es podrà seguir avaluant i es tindrà en compte la situació per flexibilitzar els criteris d'avaluació. Si, tot i la flexibilitat, no es pot presentar a l'avaluació, serà qualificat amb "No presentat per baixa temporal". En cas que un estudiant de nou accés tingui una qualificació de "No presentat per baixa temporal" a la 2a convocatòria, haurà de sol·licitar anul·lar la matrícula i preinscriure's de nou.

Resolució de la sol·licitud

Qui

La Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre corresponent.

Quan

En el termini màxim de 5 dies.

Com

La Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre actualitzarà les dades a l'expedient i traslladarà la resolució corresponent, mitjançant la notificació electrònica, a la persona interessada. Enviarà còpia d’aquesta resolució a l’Escola de Doctorat i a la secretaria del departament corresponent.