saltar al contingut principal
Cercar
URV

Anul·lació de matrícula per no haver obtingut el visat

 • CONCEPTE: cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula prèviament formalitzada amb la consegüent pèrdua dels drets d’avaluació, de la condició d’estudiant i dels beneficis que aquest estatus comporta.

 Curs d'aplicació: 2023-24

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzadaamb identificació prèvia.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

També es pot presentar la sol·licitud a través dels tràmits en línia de la URV o el registre electrònic de la URV.

Quan

 • Des del dia en què s'hagi formalitzat la matrícula fins al 15 de juny de 2024

Com

Presentant la documentació següent:

                                       

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, dins els 5 dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i la documentació completa, si escau.

En aquest termini, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si escau, s'actualitzarà l'expedient de l'estudiant.

 • Es regularitzarà informàticament l'anul·lació de la matrícula.

Efectes econòmics

 • L'anul·lació de la matrícula comporta la devolució de l'import corresponent a la tutela acadèmica i complements de formació, si escau.
 • Si no s'abonen els rebuts que correspongui en els terminis establerts, seran reclamats en fase d'impagament i no es farà efectiva l'anul·lació sol·licitada. Els doctorands que es troben en aquesta situació seran considerats suspesos temporalment. Durant el període en què estiguin en situació de suspensió temporal:
  • No se'ls podrà expedir certificats, expedients acadèmics ni el títol.
  • No es podran matricular en cap ensenyament de la URV, si prèviament no regularitzen la situació.
 • El decret de preus públics ho estableix per a la mateixa universitat o per a una altra universitat catalana. 

Observacions

 •  L'anul·lació de la matrícula del primer curs comporta la pèrdua de la plaça i el cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula efectuada.

  • Per iniciar qualsevol altre programa, caldrà que novament facin la preinscripció oficial.

  • La resta de doctorands, per continuar els mateixos estudis, hauran de sol·licitar poder reprendre estudis durant el curs acadèmic següent al de l'anul·lació. Passat un curs acadèmic de l'anul·lació, ja no es podran incorporar al mateix programa i, si volen continuar els estudis de doctorat més endavant, caldrà que es preinscriguin a un altre programa de doctorat.

 • Si el doctorand és sol·licitant o gaudeix d'un contracte de personal investigador en formació, beca o ajut, la secretaria ho haurà de comunicar al Servei de Gestió Acadèmica.