saltar al contingut principal
Cercar
URV

Durada dels estudis: Baixa temporal per motius personals

 • CONCEPTE: És el tràmit a seguir pels doctorands matriculats que volen interrompre per motius personals els estudis de doctorat durant un període de temps fins a un any, ampliable a un any addicional.

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

El doctorand o doctoranda, o persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Si els doctorands no tenen accés als tràmits en línia, podran presentar la sol·licitud al Registre General, de la Universitat Rovira i Virgili o a qualsevol dels seus registres auxiliars.

Quan

En qualsevol moment, sempre que estigui matriculat aquell curs. Si la sol·licitud es presenta com a molt tard el dia 1 d’octubre i dura un any, no s’exigeix la formalització de la matrícula del curs següent. En finalitzar el període, el doctorand/la doctoranda haurà de sol·licitar reprendre estudis per continuar.

Com

Presentant:

Sol·licitud adreçada al President/a de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

 • Període màxim: 1 any

 • Ampliable: 1 any més

 • Durant el període que el doctorand o doctoranda està en aquesta situació:

  Ha de formalitzar la matrícula, llevat que presenti la sol·licitud, com a molt tard, abans del 30 de setembre i la baixa duri un any.
  • En finalitzar el període, caldrà sol·licitar reprendre estudis per continuar.

  • S'interromp el còmput de la durada màxima dels estudis per dipositar la tesi doctoral.

  • Durant la baixa, l’estudiant es podrà seguint avaluant i es tindrà en compte la situació per flexibilitzar els criteris d’avaluació. Si, tot i la flexibilitat, no es pot presentar a l'avaluació, serà qualificat amb "No presentat per baixa temporal". En cas que un estudiant de nou accés tingui una qualificació de "No presentat per baixa temporal" a la 2a convocatòria, haurà de sol·licitar anul·lar la matrícula i preinscriure's de nou

 • La Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre trametrà la sol·licitud a la Comissió Acadèmica corresponent.

Resolució de la sol·licitud

Qui

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

Quan

En el moment en què es requereix.

Com

La Comissió Acadèmica, valorarà la sol·licitud i l’acceptarà, si s’escau, signarà el document electrònicament i l’enviarà per correu electrònic a la Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus/Centre.

La Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre actualitzarà les dades a l'expedient i traslladarà la resolució corresponent, mitjançant la notificació electrònica, a la persona interessada. Enviarà còpia d’aquesta resolució a l’Escola de Doctorat i a la secretaria del departament corresponent.