saltar al contingut principal
Cercar
URV

Certificat Acadèmic Personal (CAP)

 • CONCEPTE: El CAP és un document a través del qual es reconeix el caràcter oficial de l'expedient acadèmic d'un doctorand o titulat, d'acord amb les dades que figuren als arxius de la URV.

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan

En el moment que ho requereixi.

Com

Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d'exempció, si s'escau (família nombrosa, e

*Si el doctorand ja no disposa de l'adreça de correu institucional i no hagués facilitat, en el seu moment, cap adreça electrònica personal, per a poder accedir al tràmit en línia haurà d'adreçar-se a la secretaria de gestió acadèmica del seu campus i sol·licitar la incorporació, a les seves dades personals, d'un nou correu electrònic.

 • Si el doctorand no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la Secretaria de Centre/Campus on es realitzen o es van realitzar els estudis.

Contingut

 • Dades personals

 • Dades d'accés

 • Dades de la titulació.

 • Dades del Tutor/a i línia d’investigació.

 • Les matrícules de tutela formalitzades, línies d’avaluació i qualificacions.

 • Dades de la tesi doctoral

 • Dades relacionades amb l'expedició del títol, si ha finalitzat estudis.

       (veure model)

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa corresponent establerta al Decret de preus vigent, que emetrà la secretaria. Per poder aplicar l’exempció a l’hora d’expedir la taxa, el document que l’acrediti haurà d’estar vigent (1).

Observacions

 • (1) El certificat es pot demanar en llengua catalana, castellana i anglesa.

  • Si es demana el certificat en les tres llengües al mateix temps, s'expedirà amb el pagament d'una única taxa. Si es demana un certificat en llengües diferents en moments diferents, s'haurà de pagar una taxa per cada certificat.
 • Als doctorands amb matrícula suspesa temporalment per causa d'impagament no se'ls podrà emetre el certificat acadèmic.

 • Els doctorands que hagin traslladat el seu expedient a una altra universitat/programa de doctorat no se'ls podrà emetre la certificació acadèmica personal en el centre on van cursar els estudis i s'hauran d'adreçar al lloc on van traslladar el seu expedient.

Resolució

Qui

La secretaria de gestió acadèmica del Campus/Centre emet el certificat, i el/la Responsable de la Subunitat de Gestió d’Expedients i Títols el signa.

                                                                               

Tràmits per a recollir-ho

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

La secretaria de gestió acadèmica del Campus/Centre on l'ha sol·licitat.

Quan

A partir de 5 dies hàbils, aproximadament, des que se sol·licita i consta el pagament de la taxa.

Com

Presentant la documentació següent:

 • El justificant del pagament de la taxa.

Observacions

A petició de la persona interessada el document es pot lliurar a través d'una empresa de missatgeria. El cost i la gestió anirà a càrrec de la persona interessada.