saltar al contingut principal
Cercar
URV

Anul·lació de matrícula per malaltia greu

 • CONCEPTE: cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula prèviament formalitzada amb la consegüent pèrdua dels drets d'avaluació i de la condició de doctorand i dels beneficis que aquest estatus comporta.

 

Tràmits per sol·licitar-la

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de Centre/Campus on es realitzen els estudis.

Quan

 • Des del sisè dia que es va formalitzar la matrícula fins al 15 de gener.

Com

Presentant la documentació següent:

Observacions

Els doctorands que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d’altres tràmits administratius).

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/la responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau. En el compliment d'aquest termini, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitzarà l'expedient del doctorand.

 • Es regularitzarà informàticament l'anul·lació de la matrícula.

Efectes econòmics

 • L'acceptació de l'anul·lació de la matrícula comporta la devolució de l'import de la tutela.
 • Si no es formalitza la sol·licitud d'anul·lació en els terminis establerts i no s'abonen els rebuts que corresponguin, aquests seran reclamats en fase d'impagament. Els doctorands que es troben en aquesta situació seran considerats suspesos temporalment. Durant el període en què estiguin en situació de suspensió temporal no se'ls podrà expedir certificats, expedients acadèmics ni el títol. No podran tampoc reprendre els seus estudis a la universitat en cursos posteriors sense abonar prèviament els imports pendents. El decret de preus públics ho estableix per a la mateixa universitat o per un altra universitat catalana.
 • Per poder fer efectiva l'anul·lació sol·licitada caldrà estar al corrent de pagament de la regularització.

Observacions

 • L'anul·lació de la matrícula comporta la pèrdua de la plaça, i quedarà sense efectes la matrícula efectuada.

  • En el cas que els doctorands siguin de nou accés, per iniciar qualsevol altre programa, caldrà que novament facin la preinscripció oficial.

  • La resta de doctorands, per continuar els mateixos estudis, hauran de sol·licitar reprendre estudis durant el curs acadèmic següent al de l'anul·lació. Passat un curs acadèmic de l'anul·lació, ja no es podran incorporar al mateix programa i, si volen continuar els estudis de doctorat més endavant, caldrà que es preinscriguin a un altre programa de doctorat.

 • Als doctorands de nou accés se'ls retornaran els documents lliurats en el moment de la matrícula.

 • Si el doctorand és sol·licitant de beca o ajut, la secretaria ho haurà de comunicar al Servei de Gestió Acadèmica.