saltar al contingut principal
Cercar
URV

Durada dels estudis: Canvi de dedicació a TC / TP o l'inrevés

  • CONCEPTE: Tot i que la durada ordinària de seguiment dels estudis de doctorat és el temps complet, els doctorands tenen l’opció de sol·licitar la durada de dedicació a temps parcial, que té implicacions en el termini en què els doctorands han de presentar la tesi doctoral. 

 

Tràmit administratiu

Qui

El doctorand o la doctoranda ja matriculat/ada, o persona autoritzada, prèvia identificació.

No podran sol·licitar la dedicació a temps parcial aquells doctorands que siguin o hagin estat beneficiaris d'una beca o ajut, que la convocatòria estableixi que la durada dels estudis ha de ser a temps complet.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Si el doctorand no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

Quan

En qualsevol moment durant el curs acadèmic.

Com

Presentant la sol·licitud adreçada al coordinador/a del programa.

Cost

La sol·licitud d’aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

  • La secretaria de gestió acadèmica de campus/centre confirmarà que l'autorització del/de la director/a de tesi que el/la doctorand/a ha fet constar a la sol·licitud és correcta.
  • Els doctorands que durant el període d'elaboració de la tesi han estat matriculats, com a mínim, un curs acadèmic amb dedicació a temps parcial tindran 5 anys per dipositar la tesi, a partir de la data de matrícula del curs en què van accedir.

Resolució de la sol·licitud

Qui

La comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent.

Quan

En el moment en què es requereixi.

Com

  • La comissió acadèmica, a través de la secretaria de departament, informa a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre lliurant-li l'original de la resolució, el qual s’arxivarà a l’expedient del/de la doctorand/a. 
  • La secretaria de gestió acadèmica de campus/centre actualitzarà les dades a l’expedient i traslladarà la resolució corresponent, preferentment mitjançant notificació electrònica, a la persona interessada, a la secretaria del departament i a l’EPD.

Observacions

La vigència de la resolució es mantindrà durant els estudis.