saltar al contingut principal
Cercar
URV

Durada dels estudis: Canvi de dedicació a TC / TP o l'inrevés

  • CONCEPTE: Tot i que la durada ordinària de seguiment dels estudis de doctorat és el temps complet, els doctorands tenen l’opció de sol·licitar la durada de dedicació a temps parcial, que té implicacions en el termini en què els doctorands han de presentar la tesi doctoral. 

Tràmit administratiu

Qui

El doctorand o la doctoranda ja matriculat/ada, o persona autoritzada, prèvia identificació.

No podran sol·licitar la dedicació a temps parcial aquells doctorands que siguin o hagin estat beneficiaris d'una beca o ajut, que la convocatòria estableixi que la durada dels estudis ha de ser a temps complet.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Si els doctorands no tenen accés als tràmits en línia, podran presentar la sol·licitud al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili o a qualsevol dels seus registre auxiliars.

Quan

En qualsevol moment durant el curs acadèmic.

Com

Presentant la sol·licitud adreçada al President/a de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

Cost

La sol·licitud d’aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

  • La secretaria de gestió acadèmica de campus/centre trametrà la sol·licitud a la Comissió Acadèmica corresponent.
  • Els doctorands que durant el període d'elaboració de la tesi han estat matriculats, com a mínim, un curs acadèmic amb dedicació a temps parcial tindran 5 anys per dipositar la tesi, a partir de la data de matrícula del curs en què van accedir.

Resolució de la sol·licitud

Qui

La comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent.

Quan

En el moment en què es requereixi.

Com

  • La comissió acadèmica, haurà de demanar prèviament el vist i plau del director/a de la tesi, valorarà la sol·licitud i l’acceptarà, si s’escau, signant el document electrònicament i tramitant-se per correu electrònic a la secretaria de Gestió Acadèmica del campus.
  • La secretaria de gestió acadèmica de campus/centre actualitzarà les dades a l’expedient i traslladarà la resolució corresponent, mitjançant notificació electrònica, a la persona interessada. Enviarà còpia d’aquesta resolució a l’Escola de Postgrau i Doctorat i a la secretaria del departament corresponent.

Observacions

La vigència de la resolució es mantindrà durant els estudis.