saltar al contingut principal
Cercar
URV

Durada dels estudis: Canvi de dedicació a TC / TP o l'inrevés

  • CONCEPTE: La dedicació dels estudis de doctorat pot ser a temps complet o a temps parcial. Si no hi ha cap motiu justificatiu d’haver de seguir la dedicació a temps complet (gaudir d’una beca o ajut que així ho estableixi la convocatòria, haver d’obtenir el visat, etc..) és recomanable seguir-los a temps parcial, ja que així es disposa d’un termini més ampli per poder dipositar la tesi doctoral.

Tràmit administratiu

Qui

El doctorand o la doctoranda ja matriculat/ada, o persona autoritzada, prèvia identificació.

No podran sol·licitar la dedicació a temps parcial aquells doctorands que siguin o hagin estat beneficiaris d'una beca o ajut, que la convocatòria estableixi que la durada dels estudis ha de ser a temps complet.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Si els doctorands no tenen accés als tràmits en línia, podran presentar la sol·licitud al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili o a qualsevol dels seus registre auxiliars.

Quan

En qualsevol moment durant el curs acadèmic.

Com

Presentant la sol·licitud adreçada al President/a de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

Cost

La sol·licitud d’aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

  • La Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre trametrà la sol·licitud a la Comissió Acadèmica corresponent.
  • Els doctorands que durant el període d'elaboració de la tesi han estat matriculats, com a mínim, un curs acadèmic amb dedicació a temps parcial tindran 5 anys per dipositar la tesi, a partir de la data de matrícula del curs en què van accedir.

Resolució de la sol·licitud

Qui

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat corresponent.

Quan

En el moment en què es requereixi.

Com

  • La Comissió Acadèmica, valorarà la sol·licitud i, si s’escau, l’acceptarà, signarà la sol·licitud electrònicament i la tramitarà per correu electrònic a la Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus/Centre.
  • La Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre actualitzarà les dades a l’expedient i traslladarà la resolució corresponent, mitjançant notificació electrònica, a la persona interessada. Enviarà còpia d’aquesta resolució a l’Escola de Doctorat i a la Secretaria del departament corresponent.

Observacions

La vigència de la resolució es mantindrà durant els estudis.