saltar al contingut principal
Cercar
URV

Durada dels estudis: Pròrroga presentació tesi doctoral

 • CONCEPTE: És el tràmit a seguir pels doctorands que preveuen no poder dipositar la tesi en el termini previst:

  • 3 anys a comptar des de la data de matrícula del curs en què ha accedit al programa, per als doctorands a temps complet (TC)

  • 5 anys a comptar des de la data de matrícula del curs en què ha accedit al programa, per als doctorands a temps parcial (TP) o que almenys un curs han estat matriculats amb aquesta dedicació.

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

El doctorand o doctoranda, o persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Si el doctorand no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis.

Quan

Durant els tres mesos anteriors a la data límit en què el doctorand ha de dipositar la tesi. El doctorand pot consultar aquesta data límit al SAD.

Com

Presentant:

Sol·licitud adreçada al coordinador/a del programa de doctorat.

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

 • La durada de la 1ª pròrroga és:
  • Doctorands matriculats a Temps complet:

   • 1 any més

  • Doctorands matriculats a Temps parcial:

   • 2 anys més

Es prendrà com a referència la dedicació en què ha estat matriculat l’últim curs.

 • La durada de la 2ª pròrroga un cop esgotada la durada de la 1a pròrroga, i amb independència de la dedicació, serà d’un any més.

La secretaria de campus/centre confirmarà que l'autorització del/de la director/a de tesi que el/la doctorand/a ha fet constar a la sol·licitud és correcta.

Resolució de la sol·licitud

Qui

La comissió acadèmica del programa de doctorat.

Quan

En el moment que es reuneixi la comissió acadèmica, previsiblement del 15 al 20 de cada mes. En tot cas, abans que finalitzi la data límit que té el doctorand per dipositar la tesi.

Com

La comissió acadèmica, a través de la secretaria de departament, informa a la secretaria de campus/centre lliurant-li l'original de la resolució, el qual s'arxivarà a l'expedient del/de la doctorand/a. 
La secretaria de campus/centre actualitzarà les dades a l'expedient i traslladarà la resolució corresponent, preferentment mitjançant la notificació electrònica, a la persona interessada, a la secretaria del departament i a l'Escola de Postgrau i Doctorat.

Observacions

Quan un/a doctorand/a matriculat no dipositi la tesi en el termini màxim establert, es considera que causa baixa definitiva en el programa.

Si volgués cursar estudis de doctorat, s’hauria de preinscriure en un altre programa de doctorat en el termini establert a tal efecte.