saltar al contingut principal
Cercar
URV

Observatori de la Igualtat

|alt imatge capcalera|

El Pla d'Igualtat

Tot i que el principi d’igualtat és un dels pilars bàsics de les comunitats democràtiques, com les universitats, la realitat ens demostra que persisteixen discriminacions i calen mecanismes per corregir-les, per poder aconseguir així una veritable igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Uns mecanismes que, respectant i tractant les diferències, ajudin a resoldre els desequilibris estructurals existents.

En el mes de novembre de 2011 es va aprovar el II Pla d'Igualtat de la URV (2011-2015), que, al igual que el primer Pla d’Igualtat de la URV (2007-2010) té, també, l’objectiu d’implantar accions positives per tal d’eliminar discriminacions en el funcionament de tots els òrgans i competències i, així, assegurar la qualitat de vida de totes les persones que la conformen.

El 27 de febrer del 2020 es va aprovar el III Pla d’igualtat de la URV. 

Els dos primers plans s’articulen en sis eixos:

  • Diagnosi i visibilitat del sexisme, sensibilització i creació d’un estat d’opinió favorable a la igualtat d’oportunitats.
  • L’accés en igualtat de condicions al treball i la promoció professional.
  • La URV, institució compromesa en l’equitat de gènere.
  • Promoció de la perspectiva de gènere en la docència i la recerca.
  • Gènere i ciència a la URV.
  • Representació equilibrada en els diferents òrgans i nivells de presa de decisions.

Cadascun dels sis eixos es concreten en una sèrie de mesures. En total el I Pla preveu la realització de 49 mesures i el II Pla preveu 56 mesures.

El III Pla d’Igualtat, consolida mesures i estableix noves accions,  articulant-se en 5 eixos i 35 mesures.