saltar al contingut principal
Cercar
URV

Docència i Recerca en perspectiva de gènere


La URV és una institució compromesa en l'igualat de dones i homes i per aquest motiu, es promou la transversalitat de la perspectiva de gènere, entesa com el procés de valorar les implicacions que té per als homes i per les dones qualsevol acció que es planifiqui, es dissenyi i/o s'apliqui, ja es tracti de legislació, polítiques, projectes o programes, en totes les àrees i en tots els nivells.

La Unitat d'Igualtat té entre els seus objectius afavorir la introducció de la perspectiva de gènere en els diferents àmbits del coneixement i en totes les àrees de la URV: docència, recerca, transferència i institucional.

Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere és una col·lecció d'11 obres de diferents disciplines i àmbits de coneixement: ciències de la computació; dret i criminologia; educació i pedagogia; filologia i lingüística; filosofia; física; història; història de l'art; medicina; psicologia sociologia, economia i ciència política.

La Unitat d’Igualtat elabora materials per a incorporar la perspectiva de gènere en el dia a dia de la recerca.

Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris és una guia que naix per visibilitzar l'equitat entre homes i dones en tots aquells documents que es produeixen en la universitat. La publicació està adreçada a tots els membres de la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigador, i personal d'administració i serveis).