saltar al contingut principal
Cercar
URV

MEMTEC - Materials, Membranes i Tecnologia d'encapsulació

La missió del centre MEMTEC és proporcionar expertesa, coneixements i desenvolupar nous productes en els camps de la tecnologia de membranes, l'encapsulació, la catàlisi i l'enginyeria sostenible de processos. Més enllà de l'enfocament científic, MEMTEC té una forta motivació de servei tecnològic a empreses i institucions del nostre entorn regional, nacional i internacional.

Les àrees estratègiques a què es dirigeix ​​MEMTEC són:

- Química verda (captura de CO2, descontaminació d'aigües, valorització de biomassa).

- Energia sostenible i renovable, eficiència energètica (producció d'hidrogen, conversió de CO2 a combustibles, cel·les de combustible).

- Medicina (alliberament de fàrmacs, tractaments innovadors contra el càncer, diagnòstic avançat d'infeccions).

- Agricultura i indústries bio-alimentàries i de productes de consum personal (encapsulació d'ingredients actius, formulacions innovadores).

MEMTEC té tres línies principals de coneixement: la tecnologia i la microtecnologia de membranes i microcàpsules, la seva aplicació en l'enginyeria de processos amb membranes, el disseny i la preparació de materials `polimèrics "a la carta".

Aquesta expertesa inclou: la preparació i obtenció controlada de diferents tipus de membranes polimèriques planes i microcàpsules, la selecció i utilització de membranes comercials (si escau) per dur a terme / assessorar / proposar processos d'enginyeria de separació amb membranes, o problemes de fouling; la caracterització morfològica i fisicoquímica de les membranes obtingudes mitjançant tècniques microscòpiques i informàtiques diverses, transport de soluts i mètodes mecànics, entre d'altres, el disseny d'unitats (mòduls o cel·les de membrana), microunitats estructurades i processos, basat en el modelatge computacional ; l'aplicació, l'estudi sistemàtic, la simulació i l'optimització de processos concrets, i finalment, però no menys important, la creació de programari i altres productes d'aplicació tecnològica i / o de divulgació científica (adaptats a l'nivell de coneixements de el públic receptor) aplicats a les anteriors àrees o àmbits científics. Una de les línies de recerca s'enfoca específicament a la producció catalítica d'hidrogen a partir d'aigües residuals.

L'activitat de transferència de tecnologia del centre MEMTEC contribueix al creixement de l'excel·lència tecnològica d'un gran nombre d'empreses i diversos sectors econòmics, tan a nivell regional com nacional i internacional. Entre els beneficiaris principals trobem les indústries química (purificació/separació de productes finals), farmacèutica (processos integrats de síntesi i separació), alimentaria, tèxtil (tractament d'aigües residuals) i la vinculada a les energies renovables i eficiència energètica (piles de combustible) i / o desenvolupament durable (plantes dessanilitzadores d'aigua de mar), i els sectors biotecnològics, micro- i nanotecnologia (micro i nanocàpsules amb alliberament controlat de fàrmacs i cosmètics).

Serveis a empreses: Estudi i implantació de sistemes de membranes (desenvolupament de membranes específiques, selecció de membranes comercials, seguiment dels processos, assessorament de la implantació d'un sistema de membranes).

Web: https://memtec.recerca.urv.cat/ca/