saltar al contingut principal
Cercar
URV

Codi de bones pràctiques en recerca

Els codis de bones pràctiques científiques són conjunts de regles, recomanacions i compromisos que han d'observar el personal científic, els centres de recerca, els organismes adjudicataris d'ajuts a la recerca i fins i tot les societats científiques, amb l'objectiu d'afavorir la qualitat de la recerca i prevenir problemes d'integritat. Els codis de bones pràctiques són instruments complementaris, no substitutius, del que ja disposen les normes legals vigents. En concret, els codis de bones pràctiques reuneixen i ratifiquen regles no escrites però que tenen una tradició dins de la comunitat científica.

Segons el que estableix l'Estatut de la URV, la investigació constitueix una funció essencial de la Universitat com a fonament de la docència i mitjà per al progrés de la societat. La Universitat Rovira i Virgili impulsa l'avenç del coneixement mitjançant la formació d'investigadors i la recerca bàsica i aplicada, i afavoreix la transferència de coneixement, de tecnologia i de la innovació a la societat.

La URV ha de vetllar per la qualitat, el rigor i l'eficiència de la recerca que du a terme. La institució també ha de garantir que totes les activitats d'R+D+I es duguin a terme d'acord amb la legislació vigent i posant en pràctica un conjunt de bones pràctiques científiques. El Codi de bones pràctiques en recerca, formació per a la recerca, desenvolupament i innovació de la URV es defineix com un instrument per assolir els objectius esmentats.