saltar al contingut principal
Cercar
URV

Qualitat en la docència


Les universitats han de garantir que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen, d'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'Espai Europeu d’Educació Superior.

Per aconseguir aquest repte, la URV disposa de polítiques de qualitat, que desplega mitjançant uns objectius, unes estratègies i unes línies d'actuació, amb una doble orientació. D'una banda, es vol incidir sobre la qualitat docent des d'un punt de vista metodològic i pedagògic, concretat en el model docent i en la proposta de valor de l'oferta formativa oficial. I d'altra banda, s'introdueixen mecanismes de garantia de la qualitat relacionats amb el cicle de vida de les titulacions. Així, als centres s'implanta un sistema intern de garantia de qualitat, i a les titulacions oficials es desplega el marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació. Alhora, el coneixement de la satisfacció dels grups d'interès és clau per assolir aquest repte.

Referents estatals

Referents europeus