saltar al contingut principal
Cercar
URV

Qualitat en la recerca


La política de la Universitat en matèria de qualitat és seguir avançant, tal com recull l'eix 5 del II Pla Estratègic de Recerca i Innovació de la URV, aprovat al juny de 2017, en què s'inclouen línies d'acció en qualitat, avaluació i reconeixement de la recerca.

La URV treballa per aconseguir que la garantia de qualitat de les activitats d'R+D+I es consolidi en els grups i estructures de recerca, de manera que sigui un segell distintiu de la Universitat, dins el marc d'una recerca i innovació responsables.

Per a les activitats de recerca, desenvolupament, innovació, transferència de coneixement i tecnologia, la URV va dissenyar un sistema de gestió de la qualitat de l'R+D+I dels grups i estructures de recerca sota els requeriments de la norma ISO 9001. Fins al maig de 2018 es van certificar fins a 24 grups de recerca i 5 centres d'innovació, tots pertanyents a l'àmbit cientificotècnic. Aquest sistema de gestió de la qualitat ha estat reconegut com a bona pràctica en la convocatòria de Telescopi Espanya de la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària de la UPC (Telescopi).