saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Gestió d'Empreses Tecnològiques

Màster universitari en Gestió d'Empreses Tecnològiques - 7a edició

Màster universitari en Gestió d'Empreses Tecnològiques

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 51 9 60
TOTALS 51 9 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
20725102 Anàlisi Macroeconòmica i Conjuntura Internacional 3
20725105 Estadística i Econometria 3
20725106 Fiscalitat de les Empreses 3
20725107 Lideratge Industrial  3
20725109 Teoria de la Presa de Decisions 3
20725110 Dret de la Competència 3
20725112 Estratègies de Recursos Humans 3
20725114 Gestió Financera 3
20725116 Logística, Transport i Distribució 3
20725119 Noves Tecnologies Transformadores 3
Segon quadrimestre
20725101 Anàlisi de Balanços i Indicadors Empresarials 3
20725104 Economia del Medi Ambient i de l'Energia 3
20725108 Negociació i Comunicació 3
20725111 Estratègies de Màrqueting 3
20725113 Gestió del Canvi i Innovació Organitzacional 3
20725115 Gestió de la Tecnologia i la Innovació 3
20725118 Direcció i Gestió d'Empreses 3
20725302 Treball de Fi de Màster  9

 

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 49.5 10.5 60
TOTALS 49.5 10.5 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
20725102 Anàlisi Macroeconòmica i Cojuntura Internacional 3
20725105 Estadística i Econometria 3
20725106 Fiscalitat de les Empreses 3
20725107 Lideratge Industrial  3
20725108 Negociació i Comunicació 3
20725109 Teoria de la Presa de Decisions 3
20725110 Dret de la Competència 3
20725112 Estratègies de Recursos Humans 3
20725114 Gestió Financera 3
20725116 Logística, Transport i Distribució 3
Segon quadrimestre
20725101 Anàlisi de Balanços i Indicadors Empresarials 3
20755103 Direcció i Gestió d'Empreses 4.5
20725104 Economia del Medi Ambient i de l’Energia 3
20725111 Estratègies de Màrqueting 3
20725113 Gestió del Canvi i del Procés d’Innovació 3
20725115 Innovació, Tecnologia i Gestió de la Innovació 3
20725301 Treball de Fi de Màster 10,5

CODI

ASSIGNATURA  
20725201 Economia i Organització Industrial 6

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.