saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Gestió d'Empreses Tecnològiques

Màster universitari en Gestió d'Empreses Tecnològiques - 8a edició

Admissió

El màster s’adreça a titulats universitaris en els àmbits de la Química, Mecànica, Industrial, Agroalimentària, Física de mines, Automàtica i Electrònica Industrial, Elèctrica, Bioquímica, Biotecnologia, Informàtica, i àmbits afins.

Respecte les formacions anteriors es demana tenir uns coneixements previs en l'àmbit de l'economia i l'empresa, propis d'aquest perfil d'ingrés, així com una sòlida formació en matèries bàsiques com matemàtiques i estadística; i que es vulgui ampliar els coneixements tècnics previs amb coneixements avançats sobre la gestió d'empreses tecnològiques, les àrees de funcionament, la gestió i explotació de la innovació, i l'economia en general.

Aquest màster també està dirigit a graduats de l'àmbit de les ciències, amb projecció professional en entorns tecnològics i de forta tendència a la innovació. Si aquest és el teu cas, se’t proposarà cursar un conjunt de Complements de Formació que garanteixin l'homogeneïtat de la teva formació prèvia.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, també has de presentar: 

 • Carta de motivació adreçada a la coordinació acadèmica.
 • Acreditació del coneixement d'anglès (B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent). Si ets estudiant estranger, la comissió d’admissió al màster podria valorar el teu nivell d’anglès.

Opcionalment també pots presentar:

 • Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster (cursos, seminaris o altres activitats de formació) i experiència professional.
 • Acreditació d’estades (d'un mínim de 12 setmanes), cartes de recomanació o cartes de referència.

Criteris de selecció

 1. Idoneïtat del títol d’accés (fins a un màxim de 30 punts, d’acord amb el següent ordre)
  • Titulats en l’àmbit de l’enginyeria i l’arquitectura: fins a un màxim de 30 punts,
  • Titulats en l’àmbit de les ciències: fins a un màxim de 25 punts,
  • Altres: 0 punts.
 2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dona accés al màster i de la universitat d'origen: fins a un màxim de 40 punts. A tal efecte, els candidats i candidates que hagin estudiat en una universitat estrangera hauran de presentar la declaració d'equivalència de la nota mitjana d'expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers, seguint el tràmit establert a la web del Ministeri.
 3. Nivell d'anglès superior al nivell mínim exigit (B2). En el cas que no puguis acreditar aquest nivell, es farà una entrevista per comprovar el teu nivell: fins a un màxim de 15 punts.
 4. Formació complementària i experiència professional (acreditat documentalment): fins a un màxim de 5 punts.
 5. Estades (d’un mínim de 12 setmanes, acreditades documentalment), motivació, cartes de recomanació, entrevista personal: fins a un màxim de 10 punts.

No obstant això, si no hi ha situació d’insuficiència de places, l’òrgan d’admissió podrà admetre’t sense necessitat de prioritzar en funció dels mèrits.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat